Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, tiks mainīts pašvaldības publikāciju saturs

AKTUĀLI

Turpmāk Daugavpils novada pašvaldības informatīvajos kanālos, t. i., informatīvajā izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis” un mājaslapā netiks publicēta informācija par pašvaldībā reģistrētajiem jaundzimušajiem un laulībām, norādot minēto personu vārdus un uzvārdus. Šādas izmaiņas ir ieviestas, balstoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu pašvaldībām ievērot Datu valsts inspekcijas pausto viedokli, ka šādas informācijas izpaušana apdraud fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma tiesisko regulējumu.

Pašvaldība ievēros šos ieteikumus un turpinās informēt par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem, piemēram, par pašvaldībā jaundzimušo skaitu sadalījumā pa pagastiem, kā arī pēc dzimuma. Tāpat pašvaldība informēs par kopējo noslēgto laulību skaitu attiecīgā laika periodā vai sniegs cita veida informāciju, kas neļaus identificēt konkrētas fiziskas personas.

Daugavpils novadā savu ceļu sāka Latvijas Tautas Saimes grāmata