Ietekmes uz vidi novērtējums plastmasas, nolietoto riepu, citu gumijas atkritumu pārstrādei

Pašvaldība

IVN Statuss: Piemērots, IVN projekta ierosinātājs: INNOTEH SIA, Lēmums par IVN nepieciešamību 2021

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: plastmasas atkritumu un nolietoto riepu un citu gumijas atkritumu pārstrāde.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)“Mežāre 2” (kadastra Nr. 44740040151), Pritikina, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots​​​, izmantojot pirolīzi, plānota plastmasas atkritumu un nolietoto riepu un citu gumijas atkritumu pārstrāde. Gadā plānots pārstrādāt līdz 800 t/gadā plastmasas atkritumus, līdz 2 300 t/gadā nolietotas riepas un citus gumijas atkritumus. Atkritumu pārstrādei plānots uzstādīt divas rūpnieciski izgatavotas pirolīzes līnijas (katrs reaktors ar ietilpību 10 t) un papildu pirolīzes līniju ar reaktora ietilpību 1 t. Atbilstoši Iesniegumam, - kā blakusprodukti plastmasas un gumijas atkritumu pirolīzes un termiskās sadalīšanās laikā veidosies pirolīzes gāze (apmēram 10 %) un šķidrā pirolīzes degviela (apmēram 35-45 %), ko plānots izmantot pirolīzes tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: 

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. un 4. punkts, 7. pants, 14.1 panta pirmā prim daļa, šā likuma 1. pielikuma Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 16. punkts.

Projekta ierosinātājsSabiedrība ar ierobežotu atbildību “INNOTEH”reģistrācijas Nr. 41503052838, juridiskā adrese: Sporta iela 6, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, ražotnes adrese: “Mežāre 2”, Pritikina, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
Paredzētās darbības ierosinātāja iesniegums31.08.2021.
Lēmums par IVN nepieciešamību11.10.2021.

Šonedēļ “Meža Mackevičos” norisinās militārās mācības “BASTIONS-21”