Iespējas uzņēmējiem

Pagastu un pilsētu ziņas

4. aprīlī Ilūkstes kultūras un mākslas centrā Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību organizēja Augšdaugavas novada uzņēmēju tikšanos. 

Pasākumu atklāja Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts. Savā uzrunā uzņēmējiem V. Aizbalts uzsvēra veiksmīgas uzņēmējdarbības nozīmīgo lomu novada ekonomiskajā attīstībā. Klātesošie tika iepazīstināti ar pašvaldības plānotajiem pasākumiem uzņēmējdarbības sekmēšanai Augšdaugavas novadā. Uzņēmēji tika aicināti sekot informācijai par investīciju objektu izveidi novada teritorijā un piedāvāt savas biznesa idejas. Tika sniegta informācija par Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centru ALTOP industriālo parku Locikos, Naujenes pagastā, ieceri veidot industriālo parku “Augšdaugava” Līksnas pagastā, jau izveidoto infrastruktūru uzņēmējiem “Mežlīci” Ilūkstē. Tāpat uzņēmēji tika aicināti sekot pašvaldības ēku izsolēm un sniegt savus priekšlikumus par bijušās Raudas skolas ēkas, Eglaines skolas ēkas, Ilūkstes jezuītu klostera ēkas izmantošanas iespējām biznesa ideju realizēšanā. Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins informēja uzņēmējus par plānotajiem atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības attīstībai un Eiropas Savienības struktūrfondu piesaistes iespējām. Detalizēti tika skaidrots pieejamais atbalsts uzņēmumu digitalizācijā. Latvijas Investīciju attīstības aģentūras LIAA Daugavpils biznesa inkubatora vadītājs Andrejs Zelčs sniedza informāciju par biznesa inkubatora darbību un nākamā plānošanas perioda iecerētajām aktivitātēm. “Partnerības Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele sniedza ieskatu jaunā perioda finansējuma iespējām no LEADER programmām, tika vērsta uzmanība uz plānotajām izmaiņām programmās, prioritātēm  un atbalsta iespējām uzņēmējiem. Valsts finanšu institūcijas ALTUM vecākais klientu darījumu vadītājs Guntars Vanags klātesošajiem uzņēmējiem skaidroja ALTUM plānotos atbalsta pasākumus, tai skaitā aizdevumu programmas un atbalsta programmām uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai. Augšdaugavas novada vecākā komercdarbības speciāliste Iveta Megne aicināja klātesošos uzņēmējus iesaistīties Augšdaugavas novada pašvaldības grantu konkursā topošo un jauno uzņēmēju projektiem Augšdaugavas novadā.

Noslēgumā uzņēmēji diskutēja, iepazīstināja ar savu saimniecisko darbību un individuāli konsultējās ar speciālistiem.

Līdzīgs pasākums tiks organizēts 11. aprīlī plkst.10.00 kempingā “Višķezers”, Pilskalnos, Ostrovā, Višķu pagastā. Uzņēmēj, ja vēl neesat pieteikušies, aicinām apmeklēt šo tikšanos. Reģistrēšanās: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaExqmMNEGOtq05dX4XdDrov9zVIVmr2V3yRtgBZiXDYDnvQ/viewform

Animācijas filmiņa- kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas skolotāju kopdarbs