Animācijas filmiņa- kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas skolotāju kopdarbs

Izglītība

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas visiem mācību priekšmetiem - “Vizuālā māksla”, “Mūzika”, “Literatūra” un “Teātra māksla”- ir vienots redzējums sniegt iespēju skolēniem ieraudzīt un izprast kopīgo starp dažādiem mākslas veidiem, kā arī kombinēt dažādu mākslas veidu izteiksmes līdzekļus savā radošajā darbībā.

Katra mākslas veida specifisko prasmju apguve dod skolēniem konkrētus rīku komplektus dzīvei un profesionālajai karjerai, ko nevar iegūt citās mācību jomās. Lai pilnveidotu šo mācību priekšmetu apguvi, skolotājiem ir iespēja tikties ar savas jomas un mācību priekšmeta skolotājiem no citām skolām, sadzirdēt un dalīties pieredzē, kā atrast jaunus risinājumus interesējošos tematos, kā arī kopīgi veidot dziļāku izpratni par pilnveidoto saturu un pieeju. Sagaidot pavasari, Augšdaugavas novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas skolotājiem notika seminārs par savas jomas un datorikas skolotāju sadarbību, apgūstot tēmu “Animācija”. Idejas realizēšanai tika izmantots teksts, skaņa, attēls, attēlu kustība un digitālas tehnoloģijas. Praktiski darbojoties un gūstot prieku radošajā procesā, semināra gaitā tapa Augšdaugavas novada IP un Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas novada skolotāju Lieldienu apsveikuma animācijas filmiņa saviem novadniekiem.

Paldies visiem semināra dalībniekiem par aktīvu darbošanos!

Īpašs paldies par dalīšanos savā darba pieredzē Lāču pamatskolas vizuālas mākslas un datorikas skolotājai Annai Koroļkovai.

Novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatore Ināra Ondzule

Lieldienu muiža aicina svinēt Lieldienas