Iepriecina skolēnu rezultāti valsts un novada olimpiādēs

AKTUĀLI

Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī attīstīt radošās spējas.

Īpaši jāatzīmē un jāuzteic dalībnieki, kas gūst godalgotās vietas. Olimpiāžu novada un valsts posmi veiksmīgi aizvadīti, pateicība dalībniekiem par uzņēmību piedaloties, skolotājiem un vecākiem par papildus darbu, iedrošinājumu un atbalstu. Šajā mācību gadā novada izglītojamie veiksmīgi startēja novada olimpiādēs informātikā, vizuālajā mākslā un angļu val. 7.-8. kl., kā arī valsts olimpiādēs angļu valodā, bioloģijā, ekonomikā, fizikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un vēsturē. Tostarp deviņas no olimpiādēm notika tiešsaistē. Gada noslēgumā Pateicības par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm pasniegtas 58 pedagogiem no 12 novada izglītības iestādēm, kā arī labāko skolēnu vecākiem.

Matemātikas olimpiādē 5.-8. klašu grupā izcili sasniegumi un zelta medaļas Naujenes pamatskolas 6. klases skolniekiem Innai Ivanovai un Ņikitam Šiškinam, Špoģu vidusskolas 6. klases skolniecei Annemarijai Panovskai, savukārt 9.-12. klašu grupā – Silenes pamatskolas 9. klases skolniekam Ērikam Lapkovskim un Špoģu vidusskolas 11. klases skolniekam Aleksejam Ņekraševičam. Labi rezultāti ir iegūti vizuālās mākslas olimpiādē 4.-9. klašu grupā, kur zelta medaļas ieguva Kalupes pamatskolas 9. klases skolnieki Adrians Kursītis un Rasma Ondzule un Lāču pamatskolas 5. klases skolniece Alisija Ovčiņņikova, kā arī Randenes pamatskolas 5. klases skolniece Darja Adahovska un Zemgales vidusskolas 7. klases skolniece Veronika Puzirevska.

Vēstures olimpiādē 9.-12. klašu grupā sudraba godalgas – Kalupes pamatskolas 9. klases skolniecei Elānai Gavrilovai, Naujenes pamatskolas 9. klases skolniekam Maksimam Romanovam, Sventes vidusskolas 9. klases skolniecei Tatjanai Meinartei, informātikas olimpiādē 5.-9. klašu grupā – Medumu pamatskolas 7. klases skolniecei Anastasijai Kuzmenko, Sventes vidusskolas 9. klases skolniecei Viktorijai Ivanovai, Naujenes pamatskolas 8. klases skolniekam Mārtiņam Vaikulim, matemātikas olimpiādē 5.-8. klašu grupā – Salienas vidusskolas 6. klases skolniecei Janai Kovaļevskai, Sventes vidusskolas 6. klases skolniekam Maksimam Kostjukevičam, vizuālās mākslas olimpiādē 4.-9. klašu grupā – Silenes pamatskolas 6. klases skolniecei Jelizavetai Stolbovai, latviešu valodas un literatūras olimpiādē – Špoģu vidusskolas 12. klases skolniecei Ilzei Maksimovai, Vaboles vidusskolas 8. klases skolniecei Viktorijai Skrindai, angļu valodas olimpiādē 7.-8. klasēm - Naujenes pamatskolas 8. klases skolniekam Mārtiņam Vaikulim.

Bronzas medaļu ieguvēji bioloģijas olimpiādē 9.-12. klašu grupā – Kalupes pamatskolas 9. klases skolnieks Jānis Vēliks, Medumu pamatskolas 9. klases skolnieks Martins Duntavs, Špoģu vidusskolas 9. klases skolniece Elīna Trubača, 11. klases skolniece Angelina Šnitko, 12. klases skolniece Viktorija Panovska, matemātikas olimpiādē 5.-8. klašu grupā – Salienas vidusskolas 6. klases skolniece Laima Anančonoka, vizuālās mākslas olimpiādē 4.-9. klašu grupā – Salienas vidusskolas 6. klases skolniece Oļesja Kovaļevska, Silenes pamatskolas 6. klases skolniece Evelīna Kursīte, Sventes vidusskolas 9. klases skolniece Viktorija Ivanova, Špoģu vidusskolas 9. klases skolniece Jūlija Putāne, ekonomikas olimpiādē vidusskolām – Špoģu vidusskolas 12. klases skolniece Viktorija Panovska, vēstures olimpiādē 9.-12. klašu grupā – Špoģu vidusskolas 12. klases skolniece Ilze Maksimova, angļu valodas olimpiādē 7., 8. klasēm – Vaboles vidusskolas 7. klases skolnieks Roberts Jānis Salenieks, angļu valodas olimpiādē 10.-12. klasēm – Zemgales vidusskolas 12. klases skolniece Tatjana Safronova.

Apbalvota arī radošās darbnīcas "Tev ir ideja? Tad parādi citiem!" 1. vietas ieguvēja – Kalupes pamatskolas 2. klases skolniece Alina Lavrenova, 2. vietas ieguvēja – Biķernieku pamatskolas 1. klases skolniece Diana Grigorjeva, 3. vietas ieguvējs – Zemgales vidusskolas 2. klases skolnieks Artjoms Drožins. Pašsacerētu radošo darbu "Mēs – paši par sevi" konkursa 1. vietas ieguvēja – Lāču pamatskolas 3. klases skolniece Alīna Grustāne, 2. vieta – Špoģu vidusskolas 3. klases skolniecei Madarai Aleksejevai, savukārt 3. vieta – Salienas vidusskolas 3. klases skolniecei Evelīnai Aļošinai.

Zinātniski pētnieciskos darbus Latgales reģiona posmā tādās zinātņu nozarēs kā dabaszinātne, humanitārā zinātne un māksla, kā arī sociālā zinātne prezentēja četri audzēkņi no trim novada izglītības iestādēm. Uz valsts zinātniski pētniecisko darbu konferenci uzstāties tika aicināts Silenes pamatskolas 9. klases skolnieks Ēriks Lapkovskis ar darbu “Galvenās tikumiskās vērības Silenes pamatskolas skolēnu skatījumā”.

Raksturojot skolēnus – mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus – jāteic, ka novadā mācās ļoti daudzpusīgi izglītojamie, kas ar labiem un pat izciliem rezultātiem piedalās gandrīz visās iespējamajās olimpiādēs. Ir skolēni, kas mērķtiecīgi pilnveido zināšanas un vairākus gadus pēc kārtas startē kāda viena mācību priekšmeta olimpiādē, iespējams jau paredzot, kādu nozari vēlētos studēt pēc skolas absolvēšanas.

Novada domes sēde