Iepazīsties ar savdabīgu Daugavpils novada ainavu

AKTUĀLI

Daugavpils novada ainavai piemīt kāds īpašs krāšņums un savdabīgums, ko var baudīt, aplūkojot novada dabas objektus. Kaut gan tagad ir ziema, Daugavpils novada daba var ikvienu iepriecināt ar savu ziemas skaistumu. Daugavpils novada tūrisma aģentūra “TAKA” aicina doties pastaigā, lai izbaudītu cilvēka nepārveidotu dabas ainavu novadā.

Dabas parks “Daugavas loki” ir izveidots, lai saglabātu unikālos dabas kompleksus, dabas, kultūrvēstures vērtības un maz pārveidotās savdabīgās ainavas Daugavas augšteces senlejas Naujenes – Krāslavas posmā. Daugavas loki tiek uzskatīti par senākajiem ielejas veidojumiem Latvijā. Dabas parks “Daugavas loki”, kā daļa no aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”, 2004. gadā atzīts par NATURA 2000 teritoriju, bet 2011.gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Dabas parka struktūras ass ir Daugava, kas met gleznainus līkumus. No upes krastiem paveras plaši ainavu skati. Parka teritorijā atrodami daudzi dabas un kultūrvēsturiskie pieminekļi: Daugavas senleja, Juzefovas muižas parks ar unikālu gravu (Marijas taka), Vecpils pilskalns ar 13.gs. Livonijas ordeņa pilsdrupām, Markovas izziņu taka u.c.

Silenes dabas parks ir lieliska vieta mierpilnai atpūtai, kas sevī ietver vairākus dabas liegumus, brīnišķīgus ezeru skatus, meža zvēru daudzveidību un lielu varbūtību tos satikt brauciena gaitā. Ikvienam ir iespēja tuvāk iepazīt dabas parka vērtības, kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos tūrisma objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi.

Gleznainais Riču ezers atrodas Latvijas, Lietuvas un  Baltkrievijas pierobežā un ietilpst Silenes dabas parka teritorijā. Pērkules krauja, kas ir Riča ezera stāvkrasts, ir iespaidīgs dabas veidojums, no kura paveras skats uz lielu un dziļu ezeru ar neticami dzidru ūdeni, jo tas praktiski saglabājies cilvēku darbības neskarts. Pasakaino ainavu veidojošo ezeru krastos atrodamas vairākas aizsargājamo augu sugas, savukārt apkārt esošajos Silenes mežos ligzdo reti un saudzējami putni: melnais stārķis, melnā klija un mazais ērglis.

Četrus kilometrus garā Egļukalna dabas taka atrodas Sventes dabas parkā, kas iekļauts aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme” un apmeklētājus priecē ar iespaidīgiem dabas skatiem – dziļajām gravām, ezeru, sūnām apaugušajiem laukakmeņiem, kā arī varenajiem ozoliem un Pirmā Pasaules kara ierakumu paliekām, kas liecina par apkārtnes vēsturisko mantojumu.

Lielbornes pastaigu taka ir veidots senais parks, kur ir izbūvētas atpūtas vietas, no kurām paveras skaists skats uz dzirnavu drupām, dīķiem, Bornes upes straujteci un Daugavas lokiem.

Uzkāpjot 21 m augstajā Vasargelišķu skatu tornī,  no putna lidojuma augstuma var aplūkot ainavas un gleznainos Daugavas lokus. Apmeklētāji no tā var redzēt Daugavas upes Rozališķu loku – vienu no skaistākajiem Latvijas dabas skatiem, kas kādreiz rotāja Latvijas naudaszīmi – 10 latu banknoti.

Ververu krauja atrodas Daugavas kreisā krasta kraujā pie Geitviniškiem. No kraujas paveras krāšņs skats uz Daugavas senielejas sašaurinājumu – “Daugavas vārtiem”. “Daugavas vārti ir savdabīgs Daugavas senlejas sašaurinājums lejpus Slutišķu sādžas,  šaurākais ielejas posms starp Slutišķu pamatkrasta krauju un Ververu pamatkrasta krauju.

Pēc gardām kūkām uz “Dvinska bakery”