Ielaida līdaku mazuļus Briģenes, Šķirstiņu, Lielajā Subates un Mazajā Subates ezerā

AKTUĀLI

17. novembrī Briģenes ezerā ielaida 13 000 līdaku mazuļu, bet Medumu pagasta Šķirstiņu ezerā – 700 līdaku mazuļu.

31. oktobrī Lielajā Subates un Mazajā Subates ezerā ielaida līdaku mazuļus. Katrā ezerā tika ielaisti 4800 zivju mazuļi.

Jūnija sākumā Demenes pagasta Dārza ezerā jau ielaida zandartu mazuļus (5000 gab.), Medumu ezerā – 26 000 gab.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus šogad plānots izstrādāt Čerņavas, Ozerka, Laucesas, Kumpinišķu un Skirnas ezeram. Šie noteikumi turpmāk kalpos kā pamats zivju resursu apsaimniekošanai, tanī skaitā zivju mazuļu ielaišanai nākotnē.

Ar Zivju fonda atbalstu vasarā realizēja “Jauno makšķernieku skolas” projektu. Tā ietvaros organizēja nometni 20 skolēniem vecumā no 7 – 11 gadiem.

Višķu pagasta pārvalde jūnijā īstenoja zandartu mazuļu (18 000 gab.) ielaišanas projektu Višķu ezerā.

Zivju fonda finansējums projektos sastāda 89%, bet atlikušo daļu līdzfinansē Augšdaugavas novads, Višķu pagastā – Višķu pagasta pārvalde.

Zivju projektu iesniegšanu Zivju fondam 25. maija domes sēdē atbalstīja Augšdaugavas novada deputāti.

Apkopoja: D. Bitiņš

Valsts svētku svinēšana Silenes kultūras namā