Valsts svētku svinēšana Silenes kultūras namā

Kultūra

17. novembrī plkst. 18.00, Silenes kultūras namā sākās Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienai veltīts pasākums „Caur laika prizmu”.

Pasākumu atklāja pasākuma vadītājs Ēriks Lapkovskis, bet ar svinīgo uzrunu svētkus turpināja Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova, un tad skanēja Valsts himna.

Vakara gaitā skatītājiem bija pastāstīts par latviešu tautas simboliem un elementiem, par saktām un to nozīmi, par Lielvārdes jostu, kā arī demonstrēti videomateriāli par saktu izgatavošanu un prezentācijas par  Silenes ciemā atrastām  vietēja fotogrāfa Ignata Minkeviča 30-to gadu fotogrāfijām un mūsu Silenes katoļu baznīcas 110.gadadienu, par ko pastāstīja daudzfunkcionāla centra „Skrudaliena”  vadītāja Sofija Mole.

Pārvaldes vadītāja Betija Ivanova pastāstīja par Augšdaugavas novada karogu, tā krāsu un savienojumu nozīmi .

Vakara gaitā varēja aplūkot  izstādi „Smalki rokdarbi”, kas bija izvietota kultūras nama foajē. Izstādes eksponāti tika ņemti no Zentas Koļesnikovas kolekcijas.

Mūsu pasākumā piedalījās deju kolektīvs „Uzori” no Daugavpils ( vadītāja Arina Popova) , kas ar spilgtiem, enerģiskiem priekšnesumiem aizrāva skatītājus un nopelnīja vētrainus aplausus.

Mūsu vokālais ansamblis „Līgaviņas” ( vadītāja Inna Kralika), kurš šogad piedalījās Dziesmu svētkos, izpildīja vairākas skaistas un sarežģītas dziesmas. Pasākumā piedalījās Naujenes mūzikas skolas pasniedzēja Svetlana Blaževiča, kura spēlējot vijoli, izpildīja divas skaistas kompozīcijas . Šāds priekšnesums mūsu kultūras namā bija pirmo reizi. 

Silenes skolas bērnu vokālais ansamblis ( vadītāja Inna Kralika)  izpildīja vairākas dziesmas par mūsu Dzimteni- Latviju.

Šogad , kā ir pieņemts pagasta pārvaldē, valsts svētku priekšvakarā tika godināti pagasta iedzīvotāji, kuri par savu darbu tika apbalvoti ar Augšdaugavas novada pašvaldības  Pateicības rakstiem: bibliotēkas vadītāja Eleonora Griškjāne, traktortehnikas vadītājs Nikolajs Kovaļkovs un friziere Jeļena Hrapāne.

Pagastā 27 gadus atpakaļ iedibinājām tradīciju valsts svētkos sveikt pagasta 18.gadīgos jauniešus, šogad tie bija 5 cilvēki.

Vakara noslēgumā visi kolektīvi nostājās zāles priekšā ,kopbildei, bet skatītāji, stāvot kājās, aplaudēja , šādi apliecinot augsto sniegto priekšnesumu līmeni.

Vakars , kas bija veltīts mūsu Latvijas dzimšanas dienai, radīja īsto svētku noskaņu

Paldies visiem, kas organizēja un  piedalījās  mūsu svētku pasākumā.

Kultūras darba vadītāja Alevtīna Mihailova

Ģimeņu sporta svētki pirmsskolā