IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

AKTUĀLI

Lai uzzinātu Daugavpils novada iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, lai labāk izprastu sabiedrības vajadzības un izaicinājumus, Daugavpils novada dome no šī gada 1.aprīļa līdz 2021. gada 25. aprīlim organizē iedzīvotāju aptauju. Aizpildot aptaujas anketu, ir iespēja novērtēt pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un sniegt priekšlikumus savas dzīves vides uzlabošanai. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanai un administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas gaitā jaunizveidotā Augšdaugavas novada un Daugavpils pilsētas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un kopīgas attīstības programmas izstrādei. Atbildēt uz anketas jautājumiem ir iespējams elektroniski, kā arī papīra formātā. Anketu var izdrukāt no pašvaldības mājaslapas, saņemt to Daugavpils novada domē vai novada pagastu pārvaldēs. Aizpildītās anketas veidlapas lūdzam novietot Daugavpils novada domē iedzīvotāju iesniegumiem paredzētā pastkastītē (Daugavpils, Rīgas iela 2), kā arī ikvienā pagasta pārvaldē speciāli tam paredzētajā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt pa pastu uz adresi: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401. Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties Daugavpils novada pašvaldības interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis”. Aptauja elektroniski tiešsaistē ir pieejama šeit: http://webanketa.com/forms/6cs32c9p6wqkacv268rkge9m/ Aptaujas anketa izdrukai paredzētā formātā ir pieejama šeit: Anketa Iepriekš pateicamies par veltīto laiku! Attīstības pārvalde Daugavpils novada dome Tālr.65476882

Dodies baudīt pavasara sauli uz Daugavpili un Daugavpils novadu! TOP 15!