Iedzīvotāji aicināti apmeklēt bezmaksas nodarbības veselības uzlabošanai

AKTUĀLI

Īstenojot ESF projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas  novadā " (Nr. 9.2.4.2/16/I/070), Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija aicina pieteikties bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbībām.

Projekta ietvaros fiziskās aktivitātes tiek organizētas vairākos Augšdaugavas novada pagastos:

Ambeļu pagastā (Ambeļu Brīvā laika pavadīšanas un sporta centra telpās) pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 19.30. Pirmā nodarbība 27.10.2023.

Bebrenes pagastā (1.grupa Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas telpās, , 2. grupa Bebrenes Kultūras nama telpās) pirmdienās, trešdienās plkst. 16.00 un plkst. 17.15. Pirmā nodarbība 30.10.2023.

Demenes pagastā (Demenes pagasta kultūras nama telpās, Briģenes ielā 2, Demene) otrdienās, ceturtdienās plkst. 18.30. Pirmā nodarbība 26.10.2023.

Dubnas pagastā (Dubnas Kultūras nama telpās, Nākotnes ielā 1A, Dubna) pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 18.15. Pirmā nodarbība 27.10.2023.

Kalupes pagastā (Kalupes pagasta pārvaldes telpās, Ezeru ielā 6, Kalupe) pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 17.00. Pirmā nodarbība 27.10.2023.

Kalkūnes pagastā (Kalkūnes pagasta pārvaldes telpās, Ķieģeļu ielā 4, Kalkūne) otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.00. Pirmā nodarbība 26.10.2023.

Salienas pagastā (Salienas pagasta kultūras nama telpās, Centrāles ielā 22, Saliena) otrdienās, ceturtdienās plkst. 18.00. Pirmā nodarbība 31.10.2023.

Pieteikšanās līdz 27. oktobrim, aizpildot pieteikumu šeit: http://webanketa.lv/forms/6gr38e1q74qk4c3361k64rv6/

Uz pirmo nodarbību var droši nākt arī tie, kas nebūs elektroniski aizpildījuši pieteikumu formu.

Ar dalībniekiem sazināsies personīgi.

Vairāk informācijas:

Svetlana Lonska

IK Zumba dejas

Tālr.: 28728523

Pasākumi notiek projekta  Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros

Augšdaugavas novada iedzīvotāji tiek aicināti uz bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbībām