Iedancoja jauno Slutišķu brīvdabas estrādi

AKTUĀLI

29. augustā Naujenes pagasta Slutišķu brīvdabas estrādē notika koncerts „Pirmoreiz”, simboliski iedancojot nesen izveidoto estrādi. Koncertā piedalījās Daugavpils novada Kultūras centra deju ansamblis „Līksme”, folkloras kopa „Dyrbyni”, Maļinovas pagasta Saieta nama jauniešu deju kolektīvs „Druvāni”, Naujenes kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dveina”, folkloras kopa “Rūžeņa”, tradīciju ansamblis „Radenie”, bērnu vokālais ansamblis „Odziņas” un soliste Anna Vansoviča. Koncerta īpašie viesi bija Daugavpils Teātra dziedošie aktieri.
Lai arī šajā dienā laukā lija, apmeklētāju netrūka un valdīja radoša un silta atmosfēra.

Jāpiebilst, ka pasākums norisinājās no jauna iekārtotā brīvdabas pasākumu norises vietā Daugavas krastā dabas parka „Daugavas loki” teritorijā. Kultūrvides infrastruktūras uzlabojumus Daugavpils novada pašvaldība ieguvusi, strādājot kopprojektā „Rīteiropas vērtības” un saņemot atbalstu Stratēģiskā attīstības mērķa 5.5.1 programmā „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Noskaidroti fotokonkursa uzvarētāji