Iedalīti līdzekļi no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda

AKTUĀLI

Novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu iedalīt no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 2019. gada nesadalītā atlikuma 7670 eiro Demenes pagasta pārvaldei ceļa “Ozolnieki - Peipiņi - Sējas” un 5656 eiro ceļa “Tiltiņi - Pūpoli” grants seguma mehanizētai atjaunošanai. Līdzekļi 1198 eiro apmērā iedalīti Līksnas pagasta Liepziedu ielas, kā arī Kalkūnes pagasta pārvaldei – 1198 eiro ceļa “Aveņi- d/s Daugava” būvdarbu būvuzraudzībai.

Apstiprināta novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības programma