Harmoniku izstāde “Kad dvēsele dzied!”

AKTUĀLI

Viens no atpazīstamākajiem nacionālajiem mūzikas instrumentiem ir harmonika. Vēl pirms pusgadsimta nevienas tautas svinības, saiets vai pat bēres nevarēja iedomāties bez harmonista dalības.

Harmonistam nomirstot, ciemā neraudāja, jo pastāvēja uzskats, ka ir jāpriecājas, jo šai saulē cilvēkiem prieku dāvājusī dvēsele ir devusies pie Dieva.

Tagad mēs cenšamies neaizmirst senās tradīcijas, tādēļ aicinām visus nacionālā kolorīta un harmoniku neparastā skanējuma cienītājus uz jauno izstādi “Kad dvēsele dzied”.

Strādājot Ambeļu kultūras namā daudzus gadus, kultūras nama darbinieki Ingrīda Skutele un  Aleksandrs Borkovskis ir izveidojuši nelielu muzikālo instrumentu kolekciju. Šajā kolekcijā var atrast harmonikas, akordeonus un bajānus. Šie instrumenti daļēji tika restaurēti, iztīrīti, noregulēti.

Ar ko parasti sākas kolekcija? Kāds atdod mums vecāku vai vecvecāku instrumentu, turklāt atvainojoties par to, ka nākas šķirties no ģimenes relikvijas. Ja vairs nav kam spēlēt instrumentu, lai labāk tas kalpo ļaudīm, nekā mētājas pa bēniņiem kopā ar citām nevajadzīgām lietām. Mēs ar prieku pieņemam dažādas senatnīgas mantas.  Visi šie instrumenti kalpo mums jau daudzus gadus. Neviens pasākums netika aizvadīts bez kāda muzikālā instrumenta iesaistes.

Mums, Ambeļu iedzīvotājiem, šī izstāde ir ne tikai muzikālo instrumentu demonstrācija, bet arī iespēja atcerēties visus tos, kas šos instrumentus spēlēja. Varam atcerēties brāļus Isajevus, kuri  priecēja vietējās meitenes dažādos ģimenes pasākumos. Tāpat atceramies Antonu Jurgelānu ar Aleksandru Borkovski, kuri uz akordeoniem spēlēja duetu Pagasta svētkos, raisot patiesu izbrīnu. Mūsu tēvi un vectēvi, onkuļi jauni un skaisti ņēma rokās instrumentu, lai iepriecinātu ar savu spēli dažādās svinībās. Daudzi vairs nav ar mums, bet piemiņa paliek, jo mēs vienmēr atcerēsimies tos skaistos laikus un visiem atgādināsim par tiem, rīkojot šādas izstādes. Šeit var redzēt harmonistu fotogrāfijas, kuras ir snieguši Ambeļu iedzīvotāji no saviem ģimenes arhīviem.

 Vēlos atsevišķi pateikties visiem, kas sniedza savus materiālus šai izstādei – Jurgelānu, Stupeļu, Borkovsku, Gratu, Isajevu, Putānu, Livanoviču, Kokinu , Isajevu ģimenēm.

Mūzika bez robežām – tā apvieno tautas un valstis!

 Ekspozīcija būs pieejama kultūras nama telpās no 07.03.2022. līdz 31.03.2022.

Materiālus sagatavoja Ambeļu pagasta bibliotēkas vadītāja Z.Rubene

Vēsturisko zemju padomē Sēlijas pašvaldības pārstāvēs Maigurs Krievāns