Guva jaunas zināšanas Lietuvā

Jaunatnei

Vaboles jauniešu attīstības centra jaunatnes lietu speciālistes Laura Grigorjeva un Zane Ozola no 15. – 20. aprīlī bija mācību vizītē Viļņā, Lietuvā. Mācību vizīte ir daļa no “Europe Goes Local” projekta, kura mērķis ir attīstīt un spēcināt vietējo darbu ar jaunatni, veidot jaunas sadarbības un celt darba kvalitāti vietējā līmenī.

Mācību vizītē piedalījās darba ar jaunatni veicēji – gan jaunatnes darbinieki, gan sociālie darbinieki, arī aģentūru un biedrību pārstāvji – no Latvijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Azerbaidžānas, Albānijas, Spānijas, Itālijas, Slovākijas un Horvātijas.

Mācību vizītes laikā dalībnieki iepazina Lietuvas pieeju darbam ar jaunatni, kā arī apmeklēja jauniešu centrus un iesaistījās diskusijās par jaunatnes politiku dažādās valstīs. Lai gan katras valsts pieeja atšķiras atbilstoši likumdošanai un jauniešu vajadzībām, gūtā pieredze un dzirdētie stāsti kalpoja kā iedvesma pārmaiņām un uzlabojumiem vietējā mērogā.

Tika apmeklēti vairāki jauniešu centri Viļņā, Alītā (Alytus) un Elektrēnos (Elektrėnai). Katrā no tiem dalībnieki tikās ar centru darbiniekiem, brīvprātīgajiem un pašiem jauniešiem, kuri ar aizrautību dalījās stāstos par savu pieredzi un centru darbību. Īpašu uzmanību piesaistīja ielu un mobilais darbs, kas tika raksturots gan kā izaicinošs, gan piedzīvojumiem bagāts. Šīs jomas pārstāvji iepazīstināja ar saviem pieredzes stāstiem, sniedza ieteikumus un pastāstīja par darba specifiku, kā arī iespējamām grūtībām, ar kurām saskaras.

Vizītes laikā dalībniekus patīkami pārsteidza Lietuvas pieeja brīvprātīgā darba veicināšanai, kā arī jauniešu centru radošā un mākslinieciskā atmosfēra. Lietuvas jauniešu centri piedāvā plašas iespējas jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā un iegūt vērtīgu pieredzi dažādās jomās. Gūtā pieredze Lietuvas jauniešu centros bija iedvesmojoša un vērtīga pieredze, lai turpmāk izstrādāt un pilnveidot jauniešu atbalsta sistēmu Augšdaugavas novadā.

Vizīte Lietuvas jauniešu centros sniedza vērtīgas atziņas un iedvesmu darba ar jaunatni veicējiem. Papildus iepazīšanās ar jauniešu centru darbību, dalībniekiem bija iespēja iepazīt Lietuvas pilsētvidi un nodibināt starptautiskus kontaktus, kas varētu kalpot par pamatu turpmākai sadarbībai.

Paldies organizatoriem Lietuvā un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA) par iespēju piedalīties Starptautiskajā mācību vizītē par vietējo darbu ar jaunatni “Lithuania 2024”, 15.04-20.04.2024, Viļņā, Lietuvā!

Zane Ozola, Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste

Stādu salidojums Bebrenē