Grozīti Saistošie noteikumi, paredzot palielināt ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa iegūšanai

AKTUĀLI

Novada domes sēdē izskatīts jautājums un pieņemts lēmums grozīt 2010. gada 25. februāra Saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšanu Daugavpils novadā”, balstoties uz Labklājības ministrijas vēstuli. Grozījumi paredz palielināt ienākumu līmeni, no kura personas un ģimenes varēs pretendēt uz maznodrošinātā statusu. Turpmāk ģimene vai persona tiks atzīta par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniegs 60% no minimālās mēneša darba algas normāla darba laika ietvaros, kas ir par 10% vairāk iepriekšējo noteikumu redakcijā noteikto 50 % vietā.

2018. gadā minimālā mēneša darba alga valstī ir noteikta 430 eiro. Ja iepriekš maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss bija iegūstams, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi (pēc ienākuma nodokļa nomaksas) uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 215 eiro, tad tagad tie būs 258 eiro.

Maznodrošinātā statuss pašvaldībā tiek pielietots dzīvokļu palīdzības jautājumu risināšanā, tāpat maznodrošinātās personas var saņemt atbalstu katru mēnesi pirmās 100 patērētās kilovatstundas, kā arī sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu, pretendēt uz juridiskās palīdzības sniegšanas un risināšanas veidiem, ka arī tikt atbrīvotiem no tiesas izdevumu samaksas, balstoties uz Civillikuma 43. punkta 3. daļu.

“Vērtējot statistikas rādītājus, salīdzinot ar 2017. gadu, maznodrošināto personu un ģimeņu loks novadā turpina palielināties. Tā 2018. gadā novadā ir 185 ģimenes, kas atzītas par maznodrošinātām un izmanto šī statusa iespējas. Palielinot ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa noteikšanai līdz 258 eiro, ir iespēja palīdzēt vēl lielākam šo personu lokam mūsu novadā”, secina Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Maznodrošinātās personas vai ģimenes,  kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 eiro līdzšinējo noteikto 188 eiro vietā, no 2019. gada 1. janvāra var saņemt arī Eiropas Atbalsta fonda atbalstu. Pērnā gada decembrī Ministru Kabinets ir apstiprinājis grozījumus MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, kas paplašina ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loku.

Fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes (personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Tāpat, grozījumi MK noteikumos nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.

Tajā pašā laikā, vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Kas VAR saņemt komplektus?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

- par atbilstību trūcīgas personas statusam,

- kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,

- kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR) – no 01.01.2019. Sociālā dienesta atzīme par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.

Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

Pieņemts novada pašvaldības budžets 2019. gadam