Glītrakstīšanas konkurss Naujenes pamatskolā

Izglītība

Rokraksts – cilvēka pārdzīvojumu un rakstura spogulis.
(I. Jātniece)

Viena no Naujenes pamatskolas tradīcijām ir Glītrakstīšanas konkurss 5. – 9. klasēm. Tas notiek 23. janvārī – Starptautiskā rokraksta dienā. Rokraksta diena ieviesta pēc Rakstāmpiederumu ražotāju asociācijas iniciatīvas, lai atgādinātu visiem par rokraksta unikalitāti.

Glītrakstīšanas konkursa mērķis - popularizēt skolēnu kulturāla rokraksta vērtības nozīmi reālajā dzīvē. Rokraksta popularizēšana jo īpaši ir aktuāla mūsdienās, jo dzīvojam laikā, kad apkārt valda plašas tehnoloģiju izmantošanas iespējas un ir samazinājies ne tikai ar roku rakstīto tekstu daudzums, bet arī kvalitāte. Turklāt jāatzīst, ka skolēnu rokraksti kļūst nekārtīgāki. Vēl 551.-479.g.p.m.ē. Konfūcijs ir teicis: “Uzmanieties no cilvēka, kura rakstītais šūpojas kā niedre vējā!”

Konkursā tika vērtēta prasme norakstīt tekstu, ievērojot pareizrakstības likumus, darba kultūru un centību,  kā arī prasme orientēties un izkārtot tekstu lapā.

Visi konkursa dalībnieki uz līniju lapām glīti norakstīja latviešu valodas skolotājas Ineses LOCIKAS piedāvāto tekstu.  Skolēnu darbus izvērtēja neatkarīgā žūrija.

Sveicam Glītrakstīšanas konkursa uzvarētājus:
1. vieta –  Diāna LAPIŅA (8.kl.)
2. vieta – Arīna STANKA (8.kl.)
3. vieta – Evelīna ŅUKŠA (9.kl.),  Artjoms GOLUBS (7.kl.)

Neviltots prieks bija uzvarētājiem, saņemot diplomus un pārsteiguma balviņas. Pateicība  par dalību konkursā tika pasniegta 4. klases skolniecei Janai KOKINAI.

Liels paldies visiem par ieguldīto darbu! Lai turpmāk glīta rakstīšana ir arī ikdienā, jo cilvēka rokraksts ir viņa spogulis. Izbaudiet prieku par rakstīšanu uz papīra ar roku!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Ģimeņu ziemas sporta svētki Ilūkstes PII "Zvaniņš"