Ģimeni Kalupē sveic ar dziesmām un dejām

Izglītība

Kad dārzos veras vaļā tulpju fužieri un mežģīņu krokās apslēptās narcišu actiņas uzlūko vēl snaudošos ceriņus, kalendārs vēsta: klāt Starptautiskā ģimenes diena! Skolas pagalmu pieskandina ne tikai debesīs virmojošās, nupat atlidojušās bezdelīgas, kuras raugās pēc ģimenes ligzdiņas loga malās, bet arī skolēnu vecāku, brāļu, māsu, audžuvecāku, vecmammu un vectēvu, krustvecāku satikšanās līksmā kņada pirms īsta satraukuma brīža -  interešu izglītības pulciņu sniegtā koncerta.

Vadītāju lomā iejutās bezbēdīgais muzikants sienāzis - Bernards, kārtības uzturētāja mārīte - Rinalds un darbos aizņemtā bite - Maksims. Iepriecināt savus vecākus pirmie devās visdrosmīgākie “mākslinieki”- pirmsskolas grupas bērni, kuri ar savu muzikālo uzstāšanos izpelnījās visskaļākos aplausus. Stiprināt ģimenes kopības sajūtu un vienoties kopīgai dziesmai tika aicināts skolas vokālais ansamblis. Dziesmu par nošu ģimeni ģitārspēles pulciņa pavadībā izpildīja sākumskolas bērnu skanīgās balsis. Ar raitu dejas soli klātesošos priecēja tautas deju pulciņš. Savu meistarību pirkstu veiklībā un roku saskaņotā darbībā demonstrēja akordeonistu ansambļa dalībnieki. Kukaiņu ģimene klātesošajiem  ieskicēja arī citu pulciņu – vides izglītības, robotikas, sporta spēļu, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un mazpulka - dalībnieku paveiktos darbus un gūtos sasniegumus.

Steidzīgajā ikdienā domās izlolotie labie vārdi bieži vien paliek neizteikti, tāpēc, skolas parlamenta iedrošināti, savu mīļumu māmiņai, iejūtību vecmammai, sapratni tētim, pateicību vectēvam, draudzību brālim un māsai skolēni izteica vēstulē, apzinoties, ka ģimene ir liela vērtība, kura jāciena, jāsargā un jāgodā. Vēstuli visai skolas saimei rakstīja arī skolas direktore, uzsverot katra nozīmīgumu un svarīgumu skolēnu mācīšanā un audzināšanā, katra ieguldījumu radošas personības izaugsmē.

Koncerta izskaņā bērni un vecāki devās kopīgā rotaļdejā, kas izraisīja pozitīvas emocijas gan  dziedātājiem, gan dejotājiem, gan skatītājiem. Kopā sanākšana bija vērtīgi pavadīts laiks, lai ieskatītos un ieklausītos skolēnu paveiktajā izglītības interešu pulciņos un lai arī turpmāk vecāki rastu savam bērnam piemērotu nodarbi, kas rosinātu interesi un atklātu vēl neapzinātus talantus.

Skolotāja Sanita Cirse

Ilūkstieši uzvar “Lielajā Eiroviktorīnā”!