Elektroniskajā izsolē pārdod Raudas skolas ēku

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv nekustamo īpašumu “Raudas skola”, kas atrodas Raudā, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 74000,00. Izsoles solis - EUR 500,00. Nodrošinājums - EUR 7400,00. Izsoles sākums - 08.01.2024., izsoles noslēgums - 07.02.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā:

  • nodrošinājuma maksa Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģistrācijas Nr.90009117568, norēķinu kontā LV56TREL980257505700B,
  • reģistrācijas maksa Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģistrācijas Nr.90009117568, norēķinu kontā LV37TREL9807280440200,
  • jāsamaksā maksa par dalību elektroniskajā izsolē un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Šēderes pagasta pārvaldes vadītāju Viktoru Potjomkinu, tel. 65475703, 26172670.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vecāko nekustamā īpašuma speciālisti Sanitu Snetkovu, tālr. 65476827, mob. 29412676.

Iedzīvotājiem atvērts Valsts policijas informatīvais tālrunis