Elektroniskajā izsolē pārdod dzīvokļa īpašumu

AKTUĀLI

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar lejupejošu soli pārdod valsts ¼ domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 0603.

Izsoles sākumcena – EUR 128.00. Izsoles solis – EUR 10.00. Nodrošinājums - EUR 12.80.

Izsoles sākums – 16.07.2021., izsoles noslēgums – 16.08.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.08.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi.

Tālrunis uzziņām 670 21 300, 670 21 397, 670 21 413.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumi starptautiskajā konkursā Zviedrijā