Eglīšu iemirdzēšanās svētki Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Gūsti svētki noskaņu, dodoties uz Augšdaugavas novadu, kur decembrī tiks iedegtas svētku eglītes.

9. decembrī plkst. 17.00 Pilsētas egles iedegšana ar animatoriem Ilūkstes pilsētā Sporta un stadiona ielas skvērā

12. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku egles iedegšana  pie Pilskalnes pagasta pārvaldes 

13. decembrī plkst. 17.00 Lielās pagasta Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums Maļinovas Saieta nama laukumā

14. decembrī plkst. 16.30 Egles iemirdzēšanās svētki pie Subates Kultūras nama

16. decembrī plkst. 16.00 Egles svētki pie Šēderes kultūras nama 

18. decembrī plkst. 16.00 Egles svētki Pašulienes ciema māju pagalmos

21. decembrī plkst. 15.30 Svētku egles iedegšana Nīcgales Tautas namā

22. decembrī plkst. 9.00 Svētku egles iedegšana Vaboles pagasta laukumā

Lai brīnumu pilns svētku gaidīšanas laiks!

Naujenē groziņballe? Pfff…