E-literārā stunda “Tev svētki, māmiņa!”

Kultūra

Katru gadu otrajā maija svētdienā Latvijā svin Mātes dienu. Šajā dienā dēli, meitas, mazbērni sveic savas māmiņas un vecmāmiņas, tādējādi pateicoties, par to, ka tās devušas dzīvību, audzinājušas un rūpējušās par mums.
7. maijā Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka novadīja tiešsaistes bibliotekāro stundu “Tev svētki, māmiņa!” Lāču pamatskolas 1. un 2. klases skolēniem. Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar Mātes dienas vēsturi un tradīcijām. Skolēni uzzināja, kā skan vārds mamma citās valodās. Bērni pastāstīja, kā viņi apsveiks savas mammas, kādas dāvanas sagatavoja un kādus labus vārdus teiks. Daži skolēni nolasīja priekšā  dzejoļus par māmiņu. Bibliotekāre lasīja priekšā O. Jemeļjanovas pasaku “Vislabākā mamma” par zaķēnu, kurš aizbēga no mammas. Viņam likās, kā citiem bērniem mammas ir labākās, nekā viņa zaķu mamma. Tomēr, paciemojoties pie vieglprātīgas varžu mammas, pārāk gādīgās peļu mammas, stingrās lapsu mammas un niknās lāču mammas, zaķēns sapratis, ka viņa māmiņa ir vislabākā uz pasaules.

Ģimenes diena atpūtas laukumā Augustplatz