Dzīvokļa īpašums Nr. 5, „Dzīvojamā māja 3 525.km”, Līksnas pagastā

Pašvaldība

2017. gada 23. maijā plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots divistabu dzīvokļa īpašums Nr. 5, ar kopējo platību 51.5 m2 , kurš atrodas „Dzīvojamā māja 3 525.km”, kurš atrodas „Dzīvojamā māja 3 525.km”, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, ~ 14.3 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas, dzīvokļu māju apbūves teritorijā. Dzīvoklim ir vajadzīgs remonts. Objekta sākotnējā cena – EUR 600 .

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 19. maijam plkst. 15.00, Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676, 26357842.

Dzīvokļa īpašums Nr. 4, „Dzīvojamā māja 3 525.km”, Līksnas pagastā