Dzimtsarakstu nodaļas darbs ārkārtējās situācijas laikā

AKTUĀLI

Dzimtsarakstu nodaļas darbs ārkārtas situācijas laikā

  • Dzimšanas tiek reģistrētas klātienē;
  • Miršanas fakti tiek reģistrēti  klātienē;
  • Laulība:

- tiks veikta iepriekš pieteikto laulību reģistrācija, arī svinīgās ceremonijas – tikai jaunlaulātie un liecinieki.

- iesniegumi derīgi laulības noslēgšanai 1 gadu pēc iesnieguma iesniegšanas (izņemot laulības ar ārzemniekiem)

- lūgums izvērtēt laulības pieteikuma iesniegšanas nepieciešamību (atlikt uz vēlāku laiku), rezervējot laulību noslēgšanas laiku un vietu pa tālruni (laulību var noslēgt 1 mēnesi pēc pieteikuma iesniegšanas); attālināti tiks nodrošināta iesniegumu laulību reģistrācijai ar drošu elektronisko parakstu pieņemšana;

- pakalpojumi par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu tiks nodrošināti attālināti (portālā www.latvija.lv); pieteikumus var sūtīt  pa pastu (iesnieguma veidlapa pieejama mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv).

  • Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 12.30-16.30
  • Lūdzam sazināties telefoniski: 65476743 vai 65476744 vai pa e-pastu – dzimtsaraksti@dnd.lv.

Tiek ieviesti stingrāki personu fiziskās distancēšanās noteikumi COVID-19 izplatīšanās ierobežošanai