Dzimtsarakstu nodaļa informē

Pašvaldība

2017.gada 3.martā Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļa strādā līdz plkst. 12.00. Miršanas faktus var reģistrēt Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā Raiņa ielā 27, no plkst. 14.00 līdz 17.00

Tālruņi: Miršanas gadījumu reģistrācija - 65476778. Arhīvs- 65422575. 

Ceļu aizlieguma zīmes Naujenes pagastā