Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi 2018. gada statistiku

AKTUĀLI

Daugavpils novadā pēc Iedzīvotāju reģistra datiem dzīvesvietu deklarējusi 22941 persona, kas ir par 434 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. Iedzīvotāju skaita ziņā vismazākais novadā ir Biķernieku pagasts, tajā pēc statistikas datiem dzīvo 544 iedzīvotāji, savukārt lielākais – Naujenes, tajā dzīvo 5165 novadnieki. Pērn novadā dzimuši 143 bērniņi, miruši – 418 iedzīvotāji.

Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā sastādīts 1221 civilstāvokļa akts, kas ir par 116 vairāk nekā 2017. gadā.

Reģistrētas 343 laulības. Visbiežāk laulību reģistrācija notikusi Dzimtsarakstu nodaļas telpās, kurā noslēgtas 136 laulības. Nākamā populārā vieta pāru vidū ir bijusi Červonkas muiža, kas ik gadu ir pieprasīta. Naujenes laulību zālē reģistrētas 35 laulības un 3 laulības - Raiņa mājā Berķenelē. 19 pāru laulības reģistrētas ārpus pašvaldības noteiktām vietām. Visvairāk pieprasīta ir Sventes muiža, kurā laulība reģistrēta 8 pāriem, 11 no pāriem ir izvēlējušies laulību slēgt Silenes atpūtas parkā, motelī “Garden” Višķu pagastā, viesu mājā “Saulesstari” Medumu pagastā, Skrudalienas pagasta Šengeidā, viesu mājā “Mežmalas” Līksnas pagastā.

22 pāri laulājušies novada Romas katoļu baznīcās un viens pāris - Sīķeles evanģēliski luteriskajā baznīcā. Pirmo reizi laulībā stājušies 243 vīrieši un 236 sievietes. Laulības nodaļā noslēguši 50 ārzemju pilsoņi no Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Ukrainas, Lielbritānijas, ASV, Vācijas, Īrijas, Francijas u.c.

Kopā 2018. gadā Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 143 bērniņi, 83 zēni un 60 meitenes. 49 māmiņām piedzimuši pirmie bērni, 51- otrie, 18-trešie, 16-ceturtie, 4- piektie, seši un vairāk bērniņi piedzimuši 5 ģimenēs.

Populārākie vārdi meiteņu vidū ir Alise, Darina, Anastasija, Kamilla un Marija, zēnu vidū - Maksims, Timurs, Aleksandrs, Andrejs, Dainis, Jegors un Martins. Reto vārdu vidū - Adelina, Dominika, Gariela, Kora, Olīvija, Rusaļina, Demīds, Gabriels, Mirons, Nikanors, Samirs.

2018. gadā Daugavpils novada dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem 200 eiro apmērā, 153 novada ģimenēm izmaksāti 154 bērna piedzimšanas pabalsti. Par godu Latvijas valsts simtgadei, reģistrējot bērna piedzimšanu, Dzimtsarakstu nodaļā vecākiem tika pasniegta piemiņas dāvana ”Simtgades bērni”.

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 734 miršanas gadījumi, tai skaitā vīrieši – 385, sievietes – 349. Visvairāk sievietes mirušas vecumā no 71 līdz 80 gadiem.

2014. gadā novada dome iedibināja tradīciju organizēt  pasākumu ģimenēm „Savij ap mani gadus”.  Ģimenes svētku mērķis ir apliecināt Daugavpils novada iedzīvotājiem, ka ģimene ir viena no pamatvērtībām katra cilvēka dzīvē un mūsu tautas spēka un nākotnes pamats.  Pasākuma mērķis ir popularizēt ģimeniskās vērtības, apzināt un godināt novada stiprās ģimenes. Pērn svētkos piedalījās 46 pāri, visvairāk kopdzīvē, 57 gadus, nodzīvojuši Vanda un Jāzeps Kučinski no Vaboles pagasta. Šogad jauno ģimeņu svētki norisināsies 12. jūnijā Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa”.

Foto: www.lvportals.lv

Gāzbetona cūciņu veidošanas darbnīca