Dzejas draugu tikšanās Vīgantu ciema bibliotēkā

AKTUĀLI

Septembrī notiek tradicionālās dzejas dienas. Rudenī Latvijas cilvēki vienmēr lasa dzeju. Dzeja Latvijā skan daudzās valodās, jo cilvēka spēja izteikt savas izjūtas, savus vērojumus dzejas rindās ir neatkarīgi no savas dzimtās valodas. Saka, ka dzeju cilvēks patērē jaunībā, kad enerģijas ir pārpārēm un tad atkal – otrā dzīves daļā, kad mierīgi pārdomā savas dzīves soļus – atceras jautros un skumjos dzīves posmus. Šis gads dzejas cienītājiem ir īpašs, jo 11.septembrī apritēja 155 gadi kā dzimis izcilais latviešu dzejnieks Jānis Rainis. Arī Vīgantu ciema bibliotēkā dzejas draugu pēcpusdienā “Atpūta ar dzeju uz dīvāniņa” pasākuma dalībnieki lasīja mīļākos Jāņa Raiņa dzejoļus. Daudziem, kā atklājums bija, ka arī Vīgantos ir cilvēki, kuri raksta dzeju. Jānis Krasins daudzus savas dzīves skaistākos mirkļus, savus novērojumus dabā un sadzīvē izteicis dzejas vārsmās. Dzejas mīļotāji, klausoties viņa dzeju, atpazina daudzus Vīgantu ciema dzīves momentus. Pasākuma dalībniekus ar liriskajām, jautrajām un arī romantiskajām dziesmām priecēja soliste no Maļinovas pagasta Zoja Markelova. Atpūtušies, labā noskaņojumā pagasta iedzīvotāji devās mājup. Paldies pasākuma organizatorei un vadītājai Aleksandrijai Jefimovai un visiem, kuri piedalījās šajā jaukajā pasākumā.

Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītājs Jānis Belkovskis

 

Sākas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020" lasīšanas maratons