Dzejas dienu pasākums „Saules ceļš”

Kultūra

Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
Un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt,
Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai
Un saulei liek pār mūsu druvām līt.

Ar šīm Leonīda Breikša dzejas rindām iesakās dzejas dienu pasākums Maļinovas pagasta Vasiļovā, pie Raiņa piemiņas akmens. Saulainajā 11. septembrī Vasiļovā pulcējās kupls skaits pasākuma dalībnieku no Špoģu vidusskolas, Biķernieku , Naujenes, Maļinovas pagastiem.

Ar pašsacerētām dzejas rindām mūs iepriecināja Tatjana Aļeksejeva, Tamāra un Ivans Trutjko. Irina Saņina lasīja mīļākās dažādu autoru dzejas rindas. Ciemiņi no Naujenes pagasta Natālija un Viktors Vaļkovski klātesošos iepriecināja ar sirsnīgām dziesmām, kā arī Maļinovas pagasta interešu kopas „Ivuški” izpildījumā skanēja dziesma no simtgades dziesmu pūra „Šeit ir Latvija”.

Dzejnieki jauniešiem novēlēja būt godīgiem, ja mīlēt, tad no visas sirds, būt savas dzimtenes patriotiem un laimi meklēt dzimtajā zemē.

Paldies Špoģu vidusskolas direktoram Jānim Belkovskim par sadarbību. Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atbalstu un pozitīvo enerģiju.

Piecos ciemos izveidoti jauni bērnu rotaļu laukumi