Dzejas dienu pasākums “Rudens lapas” Maļinovā

AKTUĀLI

Saulainajā 14. septembra pēcpusdienā Maļinovas pagasta Vasiļovā  J. Raiņa piemiņas vietā pulcējās kupls skaits dzejnieku un dzejas cienītāju, lai ar savām dzejas rindām godinātu latviešu tautas dižgaru 155. dzimšanas dienā.

Pasākumu ar uzrunu un dzejas rindām atklāja Daugavpils novada domes deputāts un Višķu sabiedriskā centra vadītājs Jānis Belkovskis, kurš vēlreiz uzsvēra J. Raiņa lietderīgi pavadīto laiku Vasiļovā, vācot mutvārdu daiļradi Višķu pagastā. Pasākuma turpinājumā uzstājās dzejnieki no Daugavpils un Naujenes pagasta – Alina Petkune, Pāvels Vaskāns, Gaļina Jeremina, Valentīna Prudnikova, Margarita Labonarska, Anatolijs Harins, Lilija Voronova, Stepanida Miloševiča, Jevģenijs Vetlovs, Ludmila Idzāne, Tamāra Gordina. Ar muzikālo sveicienu pasākumā uzstājās ciemiņi no Naujenes pagasta Natālija un Viktors Vaļkovski. Šis pasākums dāvāja klātesošajiem milzīgu pozitīvas enerģijas lādiņa bumbu, no dzejas, kopīgas dziedāšanas un patīkamas kopā būšanas. Maļinovas pagasta bibliotēka no autoriem dāvinājumā saņēma divus dzejas krājumus no autoriem.
Liels paldies par atbalstu pasākuma rīkošanā Jānim Belkovskim, Višķu pagasta bibliotekārēm Jekaterinai Lonskai un Aleksandrijai Jefimovai, visiem dzejniekiem un dzejas cienītājiem.

Uz tikšanos nākamajās dzejas dienās!

Informāciju sagatavoja E.Kokina, Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja

Skanīgi noritēja Juzefovas parka festivāls