Dzejas dienu pasākums “Dzeja rudenī”

AKTUĀLI

Rainis ir teicis: “Dzeja atdzīvina visu, arī pagātni; dzeja rada visu, arī nākotni; dzeja visā ieiet, arī tagadnē. Visi trīs būtības veidi dzejā dzīvo kopā un reizē. Laiks sevī atgriežas un piepildās dzejā “.

Katru gadu mēs pulcējamies Maļinovas pagasta Vasiļovā, lai izjustu diženā dzejnieka dzejas garu, un izbaudītu mūsu laikabiedru poētismu.

16.septembrī par spīti stiprajam vējam un mainīgajiem laikapstākļiem, Vasiļovā dzeja svinēja svētkus. Šogad ļoti kuplā skaitā pulcējas dzejas autori no Daugavpils, Ambeļiem, Biķerniekiem, Naujenes un Maļinovas, kā arī skolēni no Špoģu vidusskolas ar dzejas lasījumiem. No Vasiļovas visi devāmies uz Maļinovas pagasta saieta namu, kur siltā, mājīgā atmosfērā notika pasākuma turpinājums. Ar muzikālajiem priekšnesumiem pasākumu papildināja Maļinovas saieta nama interešu kopa “Ivuški” un Vaļkovsku ģimene no Naujenes pagasta.

Dzeju lasīja latviešu, krievu un latgaliešu valodās. Tēmu daudzveidība un oriģinālie dzejas lasījumi visus apbūra. Maļinovas pagasta bibliotēka saņēma autoru dāvinājumus grāmatas.

Paldies visiem dzejniekiem par interesanto dzejas dienu pasākumu!

Sventes pagasta svētki “Kur ūdens, tur dzīvība”