Sventes pagasta svētki “Kur ūdens, tur dzīvība”

AKTUĀLI

Sventes pagasta svētki “Kur ūdens, tur dzīvība”  iesākās  atbilstoši svētku tematikai – ar  lietus lāsēm. Bet tas netraucēja priecāties gan bērniem, gan pieaugušiem. Sporta aktivitātes un piepūšamās atrakcijas bērniem notika Sventes vidusskolas sporta zālē.  Radošās darbnīcas bērniem -  zivju makšķerēšana,  zivju krāsošana un papīra laiviņu locīšana notika Sventes Tautas nama foajē telpās. Tās vadīja Sventes jaunieši Aina Zubrova, Viktorija Ivanova un Valentīns Meinarts.

Sventes Tautas namā varēja apskatīties Anatolija Kivrina fotogrāfiju izstādi. Savukārt, sventiešu sakoptajos dārza stūrīšos un ūdenstilpēs bija iespēja novērtēt roku veiklumu un izdomas bagātību “Sventes pērlīšu” dalībnieču darbos.

Pirms koncerta varēja baudīt svētku mielastu – sasildīties ar Irinas un Jurija Gridasovu gatavotu Sventes ezera zivju zupu.

Ūdens tematika sventiešiem ir īpaši tuva – pagasta vēsture un leģendas vērpjas ap Latvijas dzidrāko un tīrāko ezeru – Sventes ezeru un ne viena vien saimniecība lepojas ar  sakoptu dīķi, ezera vai upes krastu.  Kur ūdens, tur dzīvība... kur dzīvība, tur attīstība.... kur attīstība, tur izaugsme.

Svētku pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins un Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne. Koncertā uzstājās  Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras kolektīvi: Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs un ansamblis Lilijas, kā arī solistes Dana Viviāna Cirse, Anastasija Vorslovāne un Evelīna Rusecka. Visas dejas un dziesmas bija sirsnīgas, jautras un  uzmundrinošas. Skatītāji ar skaļiem aplausiem uzņēma ciemiņu uzstāšanos.

Koncerta laikā tika apbalvoti konkursa “Sakopsim ūdenstilpes Sventes pagastā” dalībnieki. Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska uzrunāja svētku dalībniekus un pasniedza Pateicības un dāvanu kartes nominācijā: “Par ūdenstilpju teritorijas labiekārtošanu” - Pēterim Eigimam, Anatolijam Čamanam, Janīnai Merkuļjevai, Genriham Vanaģelim, Antonam Pilacim, Viktoram Visockim, Janīnai Ignatovičai. Nominācijā “Par radošu pieeju ūdenstilpes teritorijas labiekārtošanā”- Jānim Cirsim, Verai Dubovsksi, Ļubovai Kivrinai, Inārai Jermačenko, Hubertam Schreyeram, Gaļinai Aņisjko, Robertam Jonānam, Viktoram Petaško un Jānim Pilacim. Nominācijā “Par Sventes ezera krasta apsaimniekošanu” - Robertam Puzānam, Jevģenijam Geveileram un Marijai Zagorskai. Nominācijā “Par Sventes ezera krasta apsaimniekošanu un tūrisma attīstību”– Fēliksam Cālītim un Fjodoram Obodņikovam. Irinai un Jurijam Gridasoviem  pateicība tika pasniegta “Par Sventes ezera apsaimniekošanu un atbalstu Sventes pagasta pasākumos”.

Pasākuma laikā tika godināti arī  sporta aktivitāšu uzvarētāji.

Pateicības un saldumus saņēma: interešu grupas “Sventes pērlītes” dalībnieces, kuras bija sarūpējušas ziedu pušķus visiem nominantiem un Staņislavs Pilacis “Par radošām idejām un to  īstenošanu Sventes ciema noformēšanā”. Koncerta noslēgumā  kaimiņu dejotāji izdancināja  pasākuma dalībniekus.

Paldies par palīdzību ikvienam, kas deva savu artavu svētku organizēšanā.

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavoja TN vadītājs Viktors Petaško

Konkurss “Zelta sietiņš”