Durvis vēruši 11 klientu apkalpošanas centri

AKTUĀLI

No 5. februāra darbu uzsāk vienpadsmit jauni valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPKAC) Augšdaugavas novadā. Latvijas iedzīvotājiem šie klientu apkalpošanas centri būs pieejami visā Latvijas teritorijā.

Pēc pašvaldības izpilddirektora teiktā, pēdējā laikā valsts bija sašaurinājusi savu pakalpojumu klāstu, pārejot uz to pilnīgu digitalizāciju, neskatoties uz to, ka arī mazapdzīvotās vietās dzīvo cilvēki, kuriem šie pakalpojumi ir nepieciešami. Tādēļ pašvaldībai un valstij, plānojot KAC tīklu, viens no kritērijiem bija nodrošināt pakalpojumus gan lielajās iedzīvotāju koncentrācijas vietās, gan attālākajās vietās. “Pagājušā gada vidū, kad pieteicāmies VARAM ministrijai par klientu apkalpošanas centru izveidi, centrus sākām veidot tajās vietās, kur nākotnē varētu nebūt pagasta pārvaldes vadītāja. Attiecīgi pārvaldes vadītāja vietā palikts KAC, tādējādi saglabājot pašvaldības un valsts pakalpojumus tuvāk un pieejamāk iedzīvotājiem,” skaidro Augšdaugavas novada izpilddirektors Pēteris Dzalbe.

Naujenes apvienības pārvaldē apkalpošanas centri darbojas divās vietās – Naujenes ciemā, pagastmājā un Biķerniekos, kultūras centrā.

Biķernieku KAC speciāliste Inese Moisejeva

Inese Moisejeva, Biķernieku KAC speciāliste skaidro, ka centru mērķis ir atvieglot iedzīvotājiem dzīvi, lai pēc katra dokumenta vai izziņas nebūtu jābrauc uz Daugavpili. Iedzīvotāji ar visām valsts iestādēm varēs sazināties tuvāk savai dzīvesvietai, kas ir īpaši svarīgi vecāka gadagājuma cilvēkiem: “Pakalpojumu grozs ir diezgan plašs. Gan NVD, gan PMLP, Lauksaimniecības datu centrs, LAD, un vēl daudzas iestādes, ar kurām var sazināties, netērējot līdzekļus braukšanai un rindām.”

VPVKAC piedāvā pieprasītākos valsts pakalpojumus un visus pašvaldības pakalpojumus, piemēram, deklarēt dzīvesvietu PMLP; pieteikt slimības pabalstu VSAA; iesniegt gada ienākumu deklarāciju VID; pieteikt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu NVA, iesniegt iesniegumu, lūgumu vai sūdzību pašvaldībai vai pieteikt pašvaldības pakalpojumus. Pat ja pakalpojums nav iekļauts grozā, darbinieki neatteiks palīdzībā, ja kādam tā būs nepieciešama: “Šodien man bija vairāki cilvēki, kuriem es tāpat palīdzēju, kaut gan pakalpojums nebūs oficiāli piefiksēts. Tagad, piemēram, nāk trūcīgo statusu ieguvēji, kuriem nepieciešami izraksti par ienākumiem. Palīdzam arī tiem,” skaidro I. Moisejeva.

Augšdaugavas novadā KAC būs pieejami Bebrenē, Biķerniekos un Demenē, Kalkūnos, Līksnā, Maļinovā, Medumos, Naujenē, Nīcgalē, Salienā un Silenē. Višķos un Ilūkstē VPVKAC darbojas jau vairākus gadus. Vēl viens KAC tiks atvērts 4. martā, Subatē.

VPVKAC var saņemt attālinātas iestāžu speciālistu konsultācijas (video konsultācijas) ar VSAA, VID un VZD speciālistiem par noteiktiem pakalpojumiem, nedodoties uz valsts iestāžu filiālēm.

VPVKAC adreses un kontaktinformācija Augšdaugavas novadā

Lai saņemtu jebkuru pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bet ja nepieciešams saņemt e - pakalpojumu, tad līdzi jāņem kādu no autentificēšanās rīkiem.

Ja klientam nav autentificēšanās rīku, var saņemt pilnvaroto e-pakalpojumu uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pēteris Dzalbe norāda, ka tuvākajos sešos mēnešos, apzinot iedzīvotāju vajadzības, tiks vērtēta iespēja atvērt papildus VPVKAC: “Ir palikuši nepārklātie laukumi, kā Svente, Kalupe, Tabore, kur nākotnē varētu izveidoties KAC. Iespējams Naujenes KAC varētu pārcelt uz Kraujas ciemu, taču VARAM šim variantam vismaz pagaidām nepiekrita. Mūsuprāt, tas būtu ērtāk iedzīvotājiem.”

VPVKAC Biķerniekos
Sāks darboties jauna sistēma mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kas ražo elektroenerģiju