Dubnā sagaidīja Latvijas svētkus

AKTUĀLI

17. novembrī iedzīvotāji kuplā skaitā pulcējās Dubnas pagasta kultūras namā, lai visi kopā nosvinētu mūsu Latvijas 100. gadadienu.

Pasākums tika atklāts ar Gunas Pētersones dzejas rindām:

100 valodās 100 gadus sasaucas Latvija…
Līvs ar latgalieti
Kolkas rags ar Mākoņkalnu
Jūras vilnis ar Aglonas svētavotu
Rāzna ar Usmu
Daugava ar Gauju
Rainis ar Ontonu Slišanu
Laukirbe ar melno stārķi
Jānis Lūsis ar Mairi Briedi
Aglonas maize ar Kurzemes skābputru
Gustavs Zemgals ar Vairu Vīķi- Freibergu
Liepāja ar Zilupi
“Līvi” ar  “Dabasu durovom”
Ziemassvētki ar Līgo vakaru
Zaķusala ar Moricsalu
Pagātne ar nākotni

Mēs esam vidū. Mēs esam šeit, tagad. Mēs esam tie, kas sasies 100 mezglus, veiks 100 darbus, iemācīsies šīs 100 valodas Latvijas simtgadei. Mēs būsim tie, kas lepni soļos nākamajā simtgadē, radīs, cels, veidos, attīstīs un dzīvos.

Pasākumā klātesošos sveica Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns, kurš aicināja godināt tos, kuri veicinājuši mūsu valsts attīstību, kuri nesuši valsts vārdu pasaulē, kuri darījuši labus darbus savā sētā, ciemā, pagastā un novadā. Te svaru kausos liekot labo un slikto, priecīgo un skumjo. Pateicās pagasta iedzīvotājiem par sakoptajām lauku sētām, jo tā ir mūsu pagasta seja. Pateicās zemniekiem, uzņēmējiem, lauku cilvēkiem, kuri gan lietavās, gan sausumā spēj čakli strādāt, attīstīties, modernizēties, piedāvāt darba vietas. Pateicības vārdi tika izteikti arī Dubnas pagasta KN pašdarbības kolektīviem.

Svinīgā pasākuma dalībniekus sveica Dubnas pagasta kultūras nama folkloras kopa ,,Atzola”,  kas Dubnas vārdu ir popularizējusi Starptautiskajā  folkloras festivālā „Baltica - 2018”, un Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, kā arī bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa”, jo Dubnas pagasta lielākā bagātība un cerīga nākotne ir mūsu bērni.

  Mūsu Latvijas lielo svētku priekšvakarā sveikt un sagādāt prieku pasākuma apmeklētājiem bija ieradušies ciemiņi, ar kuriem mūs vieno ne tikai dziesma, bet arī upe Dubna - kapela ,,Augusti”.

 Raitā dejas solī pasākuma dalībniekus iegrieza gr. ,,Paldies par dejām”

Informāciju sagatavojusi:
Janīna Bēķe
Dubnas kultūras nama vadītāja

Pasākums „Cik meilas man Latvijas vītas” Vabolē