“Druvāni” izdejos savu 10 gadu jubileju

AKTUĀLI

5. augustā plkst. 17.00 Maļinovas pagasta saieta namā notiks Maļinovas pagasta jauniešu tautas deju kolektīva “Druvāni” 10 gadu jubilejas koncerts “Dejot un priecāties”, kurā klātesošie varēs redzēt gan dejas no dziesmu un deju svētku repertuāra, gan arī nesen iestudētas jaunas dejas.

Izveidot un saturēt kopā jauniešu kolektīvu ir liels izaicinājums un nopietns pienākums, atzīst kolektīva vadītāja Antra Dombrovska. Pirms desmit gadiem kolektīvs tika izveidots no nulles. Antra stāsta, ka viņu uzrunājis Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājs Arkādijs Karņickis, aicinot veidot pagasta jauniešu deju kolektīvu. “Izrādās, pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados pagastā esot bijis deju kolektīvs, taču pa vidu bija milzīgs pārtraukums. Aicinājumu veidot kolektīvu sākumā uztvēru atturīgi, jo apzinājos, ka tas nebūs viegli, turklāt Maļinovā ir daudznacionāla, galvenokārt krievvalodīga vide. Tomēr nolēmu pamēģināt,” stāsta Antra. Viņai tolaik ļoti palīdzējusi pagasta kultūras nama vadītāja Jeļena Koļesnikova, kura ikdienā strādāja ar jauniešiem un centās viņus uzrunāt, aicinot iesaistīties jaunajā deju kolektīvā. Sākumā visatsaucīgākās izrādījās meitenes. Sākuši ar 5-6 meitenēm, bet jau pēc gada kolektīvā bija 16 meitenes. Pirmos divus gadus faktiski tas bija meiteņu deju kolektīvs. Antra atceras, ka uz to daudzi raudzījās ar skepsi, taču deju kolektīva tradīcija pagastā bija jaunums, viss tika veidots no pamatiem. Pamazām sākuši uzrunāt puišus, uzradušies divi ļoti aktīvi jaunieši Viktors Andruškevičs un Jevgenijs Ščedrovs, kuri prata aizraut ar šo ideju arī citus puišus. Drīzumā izdevies pilnībā nokomplektēt kolektīvu un veiksmīgi sagatavoties 2013. gada XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, kuros piedalījās jau kā pilnvērtīgs jauniešu deju kolektīvs.

Tieši uz šo nozīmīgo pasākumu kolektīvs beidzot tika arī pie sava nosaukuma. “Kopā ar Viktoru Andruškeviču, kas ir vēsturnieks, mēs sākām pētīt pagasta vēsturi un uzrakām faktu, ka kādreiz Maļinovas nosaukums bija Druvāni. Tāpēc nolēmām šo nosaukumu dot mūsu  kolektīvam,” stāsta Antra.

Nu jau desmit gadus kolektīvs veiksmīgi darbojas un pa šo laiku paguvis piedalīties arī 2018. gada  XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Tieši iespēja piedalīties šāda mēroga pasākumos ir viens no galvenajiem kolektīva mērķiem un rada jauniešos vēlmi darboties.

Antra atzīst, ka motivēt jauniešus dejot nav viegli, turklāt Maļinovas pagastā jaunieši lielākoties nāk no krievvalodīgām ģimenēm, tāpēc latviešu tautas dejas viņiem ir jauna tradīcija. Taču Antrai ir izdevies jauniešus ar tām aizraut. “2013. gada dziesmu un deju svētki viņiem bija liels pārsteigums un pārdzīvojums. Tās bija milzīgas emocijas, jaunieši iejutās šo svētku atmosfērā, izjuta kopības sajūtu un piederību Latvijai. Tas bija īsts pacēluma laiks,” stāsta kolektīva vadītāja. Viņa uzsver, ka jauniešiem ir ļoti svarīga kopā būšana un emocijām bagāti pasākumi. Viens no tādiem ir arī tradicionālā Daugavpils novada sporta un deju diena ”Ziemas prieki”, par kuras organizēšanu viņa ir ļoti pateicīga Aijai Daugelei. “Parasti šis ir pirmais nopietnais pasākums jaunam sastāvam, kas nupat sācis apgūt deju soļus. Šis pasākums jauniešus ļoti uzrunā un ir pirmais lielais pārbaudījums. Tā atmosfēra ļoti satuvina novada dejotājus, motivē darboties,” saka Antra Dombrovska.

Taču kolektīva sastāvs nav mūžīgs, jo pusaudži, pabeidzot skolu, dodas dzīvē tālāk, un Antrai ir jāmeklē atkal jauni dejotāji un jāsāk no nulles mācīt viņiem deju soļus. Tā kā Maļinovas pagastā iedzīvotāju skaits nav liels, līdz ar to arī jauniešu nav daudz, kolektīvā tiek iesaistīti jaunieši arī no kaimiņu pagastiem – Dubnas un Višķiem. Pašlaik kolektīvā ir 18 dejotāji, daži šogad pabeiguši vidusskolu, tāpēc Antrai septembrī būs no jauna jāuzrunā skolu jaunatne, aicinot iesaistīties kolektīvā.

Šogad, sagaidot kolektīva desmitgadi, dejotāji jau pavasarī sāka gatavot svētku koncerta repertuāru, taču COVID-19 dēļ pasākumu un mēģinājumus nācies pārcelt. Taču beidzot ilgi gaidītā svētku diena ir pienākusi un jaunieši ir gatavi parādīt savu veikumu.

Projektā “Mūžam jauns” attīstīs Daugavpils novada lauku kopienas