Domes sēde

Pagastu un pilsētu ziņas

25. janvārī plkst. 10.00 Daugavpils novada domē notiks kārtējā domes sēde. Rīkojums

Ar Latgales tūrisma piedāvājumu tika iepazīstināti Nīderlandes tūristi