Divos novada ezeros ielaiž zivju mazuļus

AKTUĀLI

5. augustā Līksnas pagasta pārvalde realizēja projektu par zivju resursu papildināšanu Koša ezerā, kur ielaida 5000 zandartu mazuļu 1400 eiro vērtībā. Savukārt Kalupes pagasta pārvalde Mazajā Kalupes ezerā ielaida 7000 zandartu mazuļu, kas izmaksāja 1892 eiro.

Koša ezera zivju resursus galvenokārt izmanto makšķernieki. Zivju barības bāze pietiekama gan zivju mazuļu attīstībai, gan pieaugušu zivju populāciju uzturēšanai. Ezerā pārāk maz sastopami zivsaimnieciski un ekoloģiski nozīmīgie lielie zivju īpatņi, kas plēsēju gadījumā svarīgi populāciju pašregulācijai un spiediena uzturēšanai uz miermīlīgo zivju populācijām.

Mazā Kalupes ezera zivju resursus arī galvenokārt izmanto makšķernieki. Kopš pēckara gadiem Mazajā Kalupes ezerā regulāri notikusi rūpnieciskā zveja (BIOR, 2010. gads). Mazā Kalupes ezera ūdens kvalitāte ir apmierinoša, zivju barības bāze pietiekama gan zivju mazuļu attīstībai, gan pieaugušu zivju populāciju uzturēšanai.

Projekti īstenoti pasākuma ”Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros.

Minētajiem projektiem Zivju fonds sedz 89% no izmaksām, savukārt 11% pašvaldība.

Zivju mazuļu ielaišanas procesā piedalījās arī Augšdaugavas novada domes Vides pārvaldības speciālists ezeru apsaimniekošanā, Valsts vides dienesta zivju inspektors un PVD pārstāvis.

Uz mirkli iejusties Vaboles grāfu lomā