Diskusija Latgales reģiona pašvaldībām par uzņēmējdarbības aktivizēšanu

Pagastu un pilsētu ziņas

30. oktobrī, gatavojot raidījumu ciklu „Vienoti, bet ne vienādi!”, Preiļu Tirdzniecības centrā “Ūga” notika diskusija par uzņēmējdarbības vides aktivizēšanu Latgales plānošanas reģionā. Piedaloties uzņēmējiem, pašvaldību un LR Saeimas pārstāvjiem, tika diskutēts par nodokļu politiku, tās slogu un neprognozējamību ilgtermiņā, pašvaldību un uzņēmēju sadarbību, kā arī par smagnējo izglītības sistēmas reformu, kas noteikti ietekmē arī uzņēmējdarbības prasmes. Jāatgādina, ka ierosinājums šai diskusijai ir bijis 4. pasaules latgaliešu saiets. Daugavpils novada pašvaldību pārstāvēja novada domes deputāts, SIA "Kļavas V" īpašnieks Viktors Kalāns.

Uzņēmējdarbības attīstīšana Latgalē jau ilgāku laiku tiek pozicionēta kā viena no valsts prioritātēm, un, šķietami, ekonomikas izaugsmei un sekmēšanai ir radīti visi nepieciešami priekšnosacījumi, tomēr gan valsts ekonomiskās politikas kontekstā, gan arī skatoties uz reāliem skaitļiem un datiem, nevar teikt, ka iecerētais ir īstenots, nodrošinot reģiona iedzīvotājiem labklājību. Kā savā prezentācijā norādīja SIA “Māra N” vadītājs Raimonds Nipers (Dagdas novads), tad viens no būtiskākajiem šķēršļiem ir nepārdomāta valsts nodokļu politika un tās straujās izmaiņas neļauj uzņēmējiem plānot attīstību ilgtermiņā. Savukārt Līvānu novada domes deputāts, uzņēmējs Gatis Pastars atgādināja, ka nodokļu sistēmas sarežģītība un lielums degradē nodokļu politiku kā tādu.

A/S „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šnepsts pauda lielo uzņēmēju viedokli, ka atlaides, reģionālie koeficienti draud ar “naturālo separātismu”, tai pašā laikā klātesošie pašvaldību vadītāji un pārstāvji, tāpat kā mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji tomēr vērsa uzmanību uz nodokļu atvieglojumu nepieciešamību jaunajiem uzņēmējiem, SEZ u.c.

Globālu, tai pašā laikā arī vertikāles, dziļuma skatījumu piedāvāja T/C "Ūga" vadītājs Aigars Zīmelis, kas, atgādinot par cilvēkdrošības, izglītības kvalitātes jautājumiem, runāja par attieksmes maiņu kā politiskās, tā ekonomiskās sistēmas izpratnē.

Diskusijas gaitā izkristalizējās vairāki secinājumi. Pirmkārt, diskusijas dalībnieki (uzņēmēji) vairākkārt atgriezās pie atzinuma, ka kontroles, tāpat kā atbalsta iestāžu ir par daudz, to darbībai jābūt koordinētākai un pretimnākošai uzņēmēju problēmu risinājumam. Savādāk joprojām tiek kalpots formulai, kad 1 strādājošais pelna 1 bērnam, 1 pensionāram un 1 ierēdnim…

Otrkārt, lielie uzņēmēji pauda uzskatu, ka uzņēmējdarbība ir kā spēle, kurā nedrīkst būt izņēmuma noteikumu kādam konkrētam spēles dalībniekam. Šeit gan jāpiebilst, tad arī starta/ sākuma nosacījumiem jābūt līdzīgiem, tāpēc objektīvs ir arī pašu SEZ un biznesa inkubatora paustais viedoklis – vairāki uzņēmumi Latvijā ir attīstījušies, tikai pateicoties šo institūciju sniegtajam atbalstam, un, ja mēs runājam par 20 gadus vecu uzņēmumu un kādu, kas tikai sāk savu darbību, ir jāsaprot, ka tā sauktie, spēles noteikumi gan likumdošanas, gan nodokļu sistēmas kontekstā jau ir dažādi a priori.

Treškārt, visi dalībnieki atbalstīja viedokli, ka ir jāpārtrauc Nodarbinātības valsts aģentūras organizētās apmācības, sabiedrībā joprojām sauktās par simtlatnieku programmām, attiecīgi ieguldot apmācībai paredzēto finansējumu uzņēmumos, kas ir spējīgi apmācīt pašiem sev nepieciešamos darbiniekus darba tirgum vajadzīgajā sfērā.

Diskusijas izskaņa bija itin cerīga, jo uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji ir vienisprātis, ka pamatieguldījumam ir jābūt izglītībā, Latvijas nākotnes attīstībā. Priecē fakts, ka lielākā daļa no klātesošajiem ir gatava iesaistīties arī jaunās paaudzes izglītošanā, kas ir svarīgi, ieviešot kompetenču izglītību.

Raidījumi “Vienoti, bet ne vienādi!” top ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu mērķprogrammas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” projektā „Mums Latvijā jābūt vienotiem, bet ne vienādiem”. Raidījumu atkārtojumus varēs redzēt LRT mājaslapā www.lrtv.lv un kanāla youtube vietnē: www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV.  

Preses konference