Dienas nometne “Gliemezis” Naujenes pamatskolā

AKTUĀLI

Nometnes norises vieta un adrese: Naujenes pamatskola, Stacijas iela 8, Dunski, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.

Norises laiks: 13. – 17. jūnijs

Darba laiks: 8.00 – 17.00

Dalībnieku skaits: 30

Dalībnieku vecums: 6 – 10 gadi

Nometnes mērķis: Organizēt nometnes dalībniekiem saturīgu un aizraujošu brīvā laika pavadīšanu. Sekmēt bērnu daudzpusīgu attīstību caur konkrētām aktivitātēm un pasākumiem un veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu.

Noteikumi: Augšdaugavas novadā deklarētiem bērniem. Gadījumā, ja pieteikumus skaits pārsniegs iespējamo dalībnieku skaitu, prioritāte tiks dota bērniem, kas deklarēti Naujenes pagastā vai mācās kādā no Augšdaugavas novada izglītības iestādēm.

Nometnes aktivitātes:

Nometnes galvenais uzsvars tiks likts uz aktivitātēm, kuru laikā varēs iepazīt Naujenes pagasta un Latgales interesantākās vietas un notikumus, kā arī veidot pašiem savus notikumus. Nometnes laikā uzsvars tiks likts uz veselīga dzīvesveida veicināšanu. Tematisko dienu ietvaros notiks īpaši konkursi, kuru uzvarētāji un labākie dalībnieki nometnes beigās tiks apbalvoti ar diplomiem un suvenīriem. Nometnes ietvaros bērniem būs iespējas gūt jaunas zināšanas un prasmes, komunicēt ar vienaudžiem, mācīties strādāt komandā, piedalīties aktivitātēs brīvā dabā un iekštelpās un attīstīt savas radošās spējas.

Naujenes pagasta pārvaldes transports kursēs pa maršrutu Naujene – Krauja – Vecstropi – Lociki - Naujene un atpakaļ.

Nometnes vadītāja: Milāna Loča, tālr.: 267 93 922, e-pasts: milana.locha@gmail.com

Reģistrācija: Pieteikumi reģistrēšanai iesniedzami līdz 23. maijam plkst. 14:00. Pieteikumi, kas iesūtīti pēc pieteikšanās termiņa beigām, netiks ņemti vērā.

Pieteikšanās nometnei: Aizpildītu iesniegumu nosūta elektroniski Naujenes pagasta pārvaldei rakstot uz e-pastu: parvalde@naujene.lv vai iesniedzot rakstveidā Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē.

Pēc pieteikumu apkopošanas un nometnes grupas nokomplektēšanas, sazināsimies ar vecākiem e-pastā vai telefoniski, no kuriem saņemts pieteikums un informēsim par rakstveida anketas aizpildīšanu un līguma parakstīšanu.

Apmaksu par nometni pēc līguma parakstīšanas jāveic līdz 27. maijam.

Tālr. uzziņām 654 76 849, 654 76 840.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kolektīvu panākumi