Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kolektīvu panākumi 

AKTUĀLI

29. - 30. aprīlī Naujenes Mūzikas un mākslas skola piedalījās XIV Starptautiskā akordeonistu konkursā ‘’Ascoltate 2022’’. Šajā konkursā šogad piedalījās dalībnieki kuplā skaitā no visas pasaules, dažādās kategorijās. Mūsu skolu pārstāvēja akordeonistu orķestris (mākslinieciskā vadītāja Tatjana Jukuma), kurš sīvā cīņā ieguva godalgoto GRAND PRIX balvu, kā arī akordeonistu ansamblis sekojošā sastāvā: Diāna Siņeviča (akordeons), Elizabeta Siņeviča (akordeons), Veronika Panovska (akordeons), Ēriks Lapkovskis (bass akordeons), Olga Jukuma (klavieres), pedagogs Tatjana Jukuma, ieguva II vietu. Ansambļa sastāvs jau gadu no gada gandrīz nemainās, ir uzstājušies vairākos koncertos, konkursos.

Savas radošās darbības laikā orķestris ir pārsteidzis klausītājus ar savu vareno un daudzveidīgo skanējumu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām - Baltkrievijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā un citās valstīs. Pavisam nesen akordeonistu orķestris atzīmēja savu 25 gadu jubileju.  

Skolas akordeonistu ansamblis pilnveido savas spējas arī novada  un skolas pasākumos, kā arī vairākos valsts un starptautiskos konkursos.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris pateicas Augšdaugavas novada pašvaldībai par līdzdalību un atbalstu orķestra popularizēšanā. Akordeonistu orķestris ir gandarīts popularizēt Naujenes Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Augšdaugavas novada vārdu Latvijā un pasaulē.

"BALTA" piedāvā apdrošināt Ukrainas civiliedzīvotāju bērnus