Dienas centru klienti mācās iekļauties sabiedrībā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novadā jau vairākus gadus tiek veiksmīgi īstenots deinstitucionalizācijas (DI) projekts 9.2.2.1./15/I/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, sniedzot pakalpojumus pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un tādejādi palīdzot integrēties sabiedrībā un apgūt dzīvei noderīgas prasmes. Šie pakalpojumi pieejami dienas centrā, kas atrodas Višķu sociālās aprūpes centra paspārnē, kā arī Ilūkstes dienas centrā “Fēnikss”.

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova vērtē, ka abi centri strādā diezgan kvalitatīvi. Klienti gaida katru dienu, kad varēs braukt uz dienas centru un dienas beigās negrib braukt projām. “Katru dienu ir kaut kādas jaunas nodarbības, kaut kas jauns priekš viņiem, jaunas sadzīves prasmes, iemaņas. Ja iepriekš šie cilvēki palika vieni četrās sienās, tad tagad sabiedrībā ka vienota ģimene. Daudzi pat rezultāta atrod sev darbu.”

Dienas aprūpes centrs “Fēnikss” pirms diviem gadiem ieguvis jaunas plašas telpas. DI projekta ietvaros ir izveidotas specializētās darbnīcas un iegādāta sveču liešanas iekārta, aušanas stelles, lāzera iekārta darbam ar koku vai kartonu, virtuves mēbeles un aprīkojums, kā arī iekārtas fizioterapijas kabinetam. Paralēli izveidots arī jauns pakalpojums – grupu dzīvokļi Pašulienē, kas paredzēti 16 personām. Pašlaik šo pakalpojumu izmanto 8 personas. Ikdienā dienas aprūpes centru apmeklē 14 klienti, darbam centrā ir piesaistīti jauni speciālisti – kokapstrādes nodarbību vadītājs un arī fizioterapeits.

“Dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas ir pilnība pielāgotas visam vides pieejamības prasībām, mums ir uzbrauktuve, ir speciāli aprīkotas dušas telpas, gan tualetes, ir izsaukuma pogas. Nodarbību saraksts un klāsts ir tāds, ka klientam ir iespēja nostiprināt ne tikai jau esošās sadzīves iemaņas, bet arī apgūt jaunas zināšanas,” stāsta dienas aprūpes centrs „Fēnikss” vadītājs Andris Kuzņecovs.

Dienas centra klienti vienlaikus nodarbināti vairākās darbnīcās, katrs atbilstoši viņa interesēm. Viens no aktīvākajiem klientiem ir Igors Jankovskis, kuram ir plašs interešu loks. Vīrietim patīk dārza darbi, viņš  labprāt rosās virtuvē un pat prot izcept kartupeļu pīrādziņus. Dienas centrā viņam īpaši patīk kokapstrādes darbnīca, kur viņš var uzmeistarot kādu darbu no koka. Igors nolēmis uzmeistarot nelielu mājiņu, ko nokrāsos košās krāsās, lai to var izmantot ka dienas centra dekoru.  

Klienti darbojas ne tikai pašā dienas centrā, bet arī dodas pārgājienos un ekskursijās, apmeklē izstādes, labprāt piedalās talkās. Dienas centrā ir nodrošinātas arī pusdienas.

DI projekts dod lielu labumu ne tikai klientiem, kas apgūst dzīvei noderīgas iemaņas, bet arī viņu ģimenēm vai likumiskajiem pārstāvjiem, kuri iegūst brīvu laiku sev, lai var strādāt vai atpūsties, bet pašiem klientiem ir iespēja komunicēt, kā jo īpaši visiem pietrūkst pašlaik, Covid pandēmijas laikā, uzsver A.Kuzņecovs. “Pārkāpjot šī centra slieksni, viņiem ir iespēja sevi parādīt, iziet sabiedrība, būt mobilam. Un tas ir ļoti liels sasniegums.” Sociāla dienesta vadītājas vietniece Ingūna Svarāne uzsver, ka dienas centrā klienti ir drošībā un tiek pieskatīti, kas ir ļoti būtiski viņu tuviniekiem, kuri pa to laiku var mierīgi darīt savus ikdienas darbus.  

Līdzīgus pakalpojumus sniedz arī Dienas aprūpes centrs Višķos, kuru  apmeklē 15 klienti, kuriem tiek piedāvāts daudzveidīgs nodarbību klāsts, piemēram, floristika, filcēšana, šūšana, sveču liešana vai ziepju izgatavošana. Klienti labprāt piedalās fizioterapeita nodarbībās, mācās gatavot maltīti īpaši aprīkotā virtuvē un rušinās dārzā.

“Klienti nāk katru dienu. Jau no rīta mēs novērtējam viņu noskaņojumu, veselību, ko viņš vēlas vai nevēlas, un līdz ar to mēs viņam mēģinām piedāvāt kaut ko darīt. Vai viņš zīmē, vai līme, vai filcē,” stāsta sociālā rehabilitētāja Terēzija Aleksejeva. Notiek aktīva sadarbība ar sociālo dienestu un klientu ģimenēm. “Klienti vairs nav mazi bērni, mēs viņus varam tikai atbalstīt un novirzīt pareizajā virzienā, no jauna kaut ko iemācīt. Viņiem pašiem ir daudz talantu, bet, iespējams, viņi baidās izpausties. Kad kāds darbiņš pamazām top gatavs, klienti paši brīnās, cik skaisti ir iznācis, jo nav gaidījuši tādu galarezultātu.”

Vairums klientu ir lauku iedzīvotāji, kuriem mājās nav silta ūdens vai veļasmašīnas, tāpēc centrā viņiem ir iespēja saņemt arī dušas pakalpojumu un izmazgāt veļu. Taču vissvarīgāk viņiem ir satikties vienam ar otru, kopā svinēt dažādus svētkus, dzimšanas dienas, atzīst centra vadītāja Svetlana Miglāne.

Abos dienas centros strādā profesionāls darbinieku kolektīvs ar lielu darba pieredzi sociālajā jomā, kuri darbojas ne tikai ar pašiem klientiem, bet arī viņu ģimenēm un likumiskajiem pārstāvjiem.

“Strādāt ar cilvēkiem, kam ir garīga rakstura traucējumi, nevar formāli, te ir jābūt ļoti lielai atdevei, lielam emocionālam uzplaiksnījumam, jābūt gatavam saņemt arī dažreiz kritiku, strādāt intensīvos apstākļos, bet tā ir darba specifika,” atzīst Dienas aprūpes centra „Fēnikss” vadītājs Andris Kuzņecovs.

Eiropas Sociālā fonda projekts tiek īstenots visos Latvijas reģionos, lai    veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un jauniešu veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā. 

Fotografēšana un filmēšana veikta ar dienas centru klientu piekrišanu.

Teksts: Inese Minova

Foto: Dainis Bitiņš, Inese Minova

Augšdaugavas novada folkloras kopas un etnogrāfiskais ansamblis piedalījās skatē