Dienas centrs – sadzīves prasmju apgūšana

AKTUĀLI

Dienas aprūpes centrā, personām ar garīgas attīstības traucējumiem, viena no programmām ir galda kultūra, kurā iekļautas galda klāšanas un klientu apkalpošanas prasmes, dažādu ēdienu gatavošana, pienākumu sadale virtuvē, ēdiena pareiza pasniegšana, kas parasti tiek noslēgta ar garšīga ēdiena degustēšanu. Šāda veida nodarbības tiek gaidītas, klienti visi tiek nodarbināti, katram ir ko teikt un darīt.

Dienas centra darbinieki, pēc ārkārtas situācijas noslēgšanas, cenšas organizēt nodarbības, fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, kas palīdz saprast komandas nozīmi, uztur kognitīvās spējas, nodrošina saturīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizē veselīgu dzīves veidu.

Dienas centrā tiek vienlaicīgi nodrošināta klientu aprūpe, atslogojot arī klientu piederīgos no aprūpes pienākumu veikšanas, jo kamēr klients ir dienas centrā, ģimenes locekļi var nokārtot savas lietas, pat meklēt darbu, nesatraucoties par sava piederīgā drošību un labsajūtu. Sniegts atbalsts, nodrošinot iespēju cilvēkam dzīvot ģimenē, nevis plānot turpmāk dzīvi institūcijā.

Ar pakalpojumiem tiek nodrošināti arī projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” dalībnieki, kuriem tiek piedāvāts pakalpojumu klāsts, kas atbilst klientu iespējām un vajadzībām. Šos pakalpojumus sniedz sociālais darbinieks, psihologs, sociālais rehabilitētājs, speciālais pedagogs, fizioterapeits, logopēds, fizioterapeits, atbalsta persona, asistents. Tiek strādāts pie pakalpojumu klāsta paplašināšanas.

Ģimene atjaunoja krucifiksu sava dzimtā ciema piemiņai