Dienas aprūpes centra klienti iepazīst novadu

AKTUĀLI

Deinstitucionalizācija ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām.

Dienas centra sociālā darba speciālistu organizētās aktivitātes veicina veselīgas, mūsdienīgas sabiedrības veidošanos, kas aicina uz ikvienu cilvēku raudzīties līdzvērtīgi, neierobežojot indivīda tiesības uz pašnoteikšanos. Viena no aktivitātēm ir Daugavpils novada iepazīšana, jo vairākus klientus interesēja vārds “augšdaugava”. Vesela diena tika pavadīta Daugavas krastos, apskatot dabas dāvātās ainavas, vairojot jaunas sajūtas, priecājoties par nezināmo.

Personām ar invaliditāti jāsaņem atbalsts, lai viņi pilnībā varētu īstenot savas tiesības. Lai sasniegtu iecerēto, ir jāīsteno izglītojošas un izpratni vecinošas nodarbības, teorija ir jāsaista ar praksi, izmantojot ikdienas veicamos darbus un sociālā darba speciālistu zināšanas un prasmes.

Lielākajā daļā Eiropas valstīs līdzīgas sistēmas jau izveidotas un darbojas diezgan efektīvi un veiksmīgi, par ko Daugavpils novada sociālie darbinieki ir pārliecinājušies pieredzes apmaiņas praksē. Latvijā vēl arvien sabiedrības attieksmi raksturo seni mītos balstīti aizspriedumi un stereotipi par šo personu spējām iekļauties ikdienas dzīvē un darba tirgū. Deinstitucionalizācijas projekts ir viens no instrumentiem, kurā ir radīta iespēja “sarukt” šiem apgalvojumiem.

Kopā ar deinstitucionalizācijas projekta dalībniekiem tiek arī strādāts ar projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” dalībniekiem, kuri savā starpā ir atraduši kopīgas intereses, nodarbošanos un kopības sajūtu. Top kopīgie darbi, kuru tēma ir “Mana platmale”. Organizētajās aktivitātēs klienti apgūst krāsu daudzveidību, iedarbina roku sīko motoriku un iegulda savu izdomu.

Avots: Daugavpils novada Sociālais dienests

Labklājības ministrija piedāvā intensīvas e-apmācības sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai