Dienas aprūpes centra klienti apgūst dzīvei nepieciešamās iemaņas

AKTUĀLI

Jau vairāk nekā gadu Višķu sociālās aprūpes centra paspārnē darbojas Dienas aprūpes centrs, kur novada iedzīvotāji ar garīga rakstura traucējumiem deinstitucionalizācijas projekta ietvaros apgūst dažādas zināšanas un prasmes, lai varētu integrēties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi. Dienas centru kopumā apmeklē 15 klienti, kuri pandēmijas dēļ uz neilgu laiku bija spiesti palikt mājās, taču nu centrā atkal valda rosība. Gan klientiem, gan darbiniekiem regulāri tiek veikts Covid-19 tests un ievēroti visi piesardzības pasākumi. Pašlaik nodarbības ar katru klientu notiek individuāli, lai ievērotu nepieciešamo distancēšanos. Šī iemesla pēc katru dienu visiem satikties pagaidām neizdodas.

Sociālā darbiniece Svetlana Miglāne atzīst, ka centra pakalpojumi ir ļoti pieprasīti. Ik rītu ar pašvaldības nodrošinātu transportu centra klienti tiek uzņemti viņu dzīvesvietā un pēcpusdienā nogādāti mājās. Dienas centrā viņi apmeklē dažādas nodarbības. Katrai dienai ir izstrādāts aktivitāšu plāns, tiek pētītas klientu vajadzības un intereses. Kādam vairāk patīk zīmēt, veidot vai griezt, kādam šūt vai gatavot maltīti. Īpaši aprīkotā virtuvē notiek gatavošanas nodarbības, kas klientiem ir īpaši noderīgas, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Dienas centra klientiem nodrošinātas arī pusdienas, jebkurā brīdī ir iespēja padzert tēju vai kafiju, te ir iespēja izmantot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu. Taču vairāk par visu viņiem esot svarīga tieši savstarpēja komunikācija, saka Svetlana.   

   

Ar klientiem strādā četri speciālisti, katram ir iepriekš gūta pieredze kādā jomā, kas noder pašreizējā darbā. Piemēram, pati Svetlana savulaik strādāja par šuvēju, bet vēlāk ieguva sociālās darbinieces izglītību. Sociālā rehabilitētāja Terēzija iepriekš ilgus gadus strādāja par ārsta palīgu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Savukārt sociālā aprūpētāja Jeļena pēc izglītības esot pavāre un nāk talkā apmācīt klientus gatavot maltīti.

Katrs klients te atrod sirdij tīkamu nodarbi, piemēram, apgūst dažādus rokdarbus, floristikas pamatus, mācās uz koka iededzināt glezniņas. Daugavpils šūšanas uzņēmums “Klar” uzdāvinājis dienas centram šujmašīnas un regulāri nodrošina ar materiāliem šūšanas nodarbībām. No tiem top dažādi dekoratīvi spilveni un rotaļlietas. Pie šīs nodarbes sastopam Arnoldu, kurš tobrīd uzsācis šūt košu pūces veida spilvenu. Viņa dzīvesbiedre Zinaīda, ar kuru Arnolds iepazinies tepat centrā, iegrimusi floristikas darbos un veido skaistas atklātnītes. Nikolajs uz koka dēlīša iededzina 2021. gada simbolu – Vērsi, bet Jūlija labprāt rosās virtuvē, apgūstot jaunas ēdienu receptes.

       

Kamēr Svetlana ierāda Arnoldam, kā pareizi piegriezt un sašūt spilvenu, tikmēr sociāla rehabilitētāja Terēzija Aleksejeva saimnieko pa virtuvi, gatavojot visiem pusdienas un iesaistot šajā procesā Jūliju. Šajā dienā top gards dārzeņu un gaļas cepumus, kā arī karstmaizes. Terēzija atzīst, ka saskaņā ar deinstitucionalizācijas projektu centra klientiem ir jāmācās dzīvot patstāvīgi, tostarp gatavot sev pašiem maltīti.  Virtuvē viņi mācās sagatavot visus produktus ēdiena pagatavošanai – mizo kartupeļus, ķidā zivis, maļ gaļu. Terēzija savukārt ierāda, kā pareizi ēdienu pagatavot, lai tas būtu gards un sātīgs. Finansējumu produktu iegādei šīm nodarbībām nodrošina pašvaldība, centra darbinieki māca saviem klientiem pašiem veikalā nopirkt nepieciešamo, daudzus dārzeņus gādā no saviem piemājas dārziņiem.

Dienas centrā jau ierasts visiem kopā svinēt dažādus svētkus, dažreiz centra klientiem tiek rīkotas ekskursijas, lai viņi varētu iepazīt savu novadu un gūt jaunas emocijas un pieredzi. Svetlana Miglāne atzīst, ka visi esot cits pie cita pieraduši un jūtas kā liela saime. Viņa ievērojusi, ka gada laikā, kopš sācis darboties dienas centrs, tā klienti ir ļoti mainījušies, kļuvuši uzmanīgi viens pret otru, kārtīgi un disciplinēti.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.1/15/I/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” tiek īstenots visos Latvijas reģionos, lai    veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un jauniešu veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā.

Kāpēc ir svarīgi netikties ar citiem? Skaidro RSU profesors