Dervanišķu un Čerņavas ezeros ielaisti līdaku mazuļi

AKTUĀLI

14. oktobrī projekta „Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervaņišķu ezera zivju resursu papildināšana” ietvaros Čerņavas ezerā tika ielaisti 5000 līdaku mazuļi un Dervanišķu ezerā - 4000 līdaku mazuļi. Projekta kopējas izmaksas 2700,72 eiro, no kuriem Zivju fonda finansējums ir 2403.00 eiro, kas sastāda 89% no attiecināmajām izmaksām, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 297,72 eiro, kas sastāda 11% no attiecināmajām izmaksām.

Atpūtas pēcpusdiena Maļinovā