Deputāti vienojās par iespējamo jauno novada ģerboni

AKTUĀLI

24. novembra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti vienojās par jauno iespējamo Augšdaugavas novada ģerboni.

Līdz ar Augšdaugavas novada izveidošanu Daugavpils un Ilūkstes novada ģerboņi zaudēja oficiālo statusu. Saskaņā ar heraldikas komisijas skaidrojumu pēc administratīvi – teritoriālās reformas izveidotie novadi kā savu simboliku varēja apstiprināt kādu no jau eksistējošiem ģerboņiem, taču Augšdaugavas un Dienvidkurzemes novadam, kā jauniem subjektiem Latvijas kartē, bija nepieciešams izstrādāt pilnīgi jaunu ģerboni. Darbs pie tā sākās 2021. gada beigās, kad tika izsludināta iedzīvotāju aptauja. Tās mērķis bija noskaidrot Augšdaugavas novada galvenās vērtības, kuras varētu attēlot jaunajā ģerbonī.

Kā vienojošo novada vērtību cilvēki minēja Daugavu vai Daugavas lokus, kas tika atzīmēti gandrīz katrā aptaujas atbildē. Bieži vien tika minētas arī Dvietes vīnogas, Stenders, Slutišķi vai Slutišķu sādža, Rainis.

Pēc tirgus izpētes tika uzaicināts mākslinieks, pirms tam izstrādājot detalizētu prasību aprakstu, kādam jāizskatās ģerbonim. Tajā ir iekļauts konceptuāls apraksts jeb tas, ko vēlas redzēt paši iedzīvotāji. Ģerboņa izstrāde tika uzticēta Edgaram Simam, kam jau ir vērienīga darba pieredze ģerboņu izstrādē, turklāt viņš ir vēsturnieks, kas ir iedziļinājies novada vēsturē un dabas mantojuma izpētē. Māksliniekam ir arī pieredze Sēlijas ģerboņa izstrādē.

Ņemot vērā arī valsts heraldikas komisijas prasības par ģerboņa izmēriem, formu, krāsu un burtu pielietošanu, mākslinieks izstrādāja vairākus ģerboņa maketus, no kuriem sākotnēji tika izraudzīti divi, kas tika pilnveidoti un prezentēti pašvaldības deputātiem.

Pēc ilgākām diskusijām, uzklausot arī Heraldikas komisijas priekšsēdētājas  Ramonas Umblijas viedokli, deputāti lēma vienu no variantiem virzīt apstiprināšanai. Minētais ģerbonis ir veidots, apvienojot bijušā Daugavpils novada un Ilūkstes novada simboliku. Jaunais ģerbonis ir dalīts galvā ar viļņotu griezumu: zils un sudrabs. Augšējā laukā plīvojošs sudraba karogs ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, apakšējā – no zaļas pamatnes izaugošs ozols. Daugavpils novada ģerboņa pamatā ir plīvojoši sudraba karogi, kas norāda uz novada īpašo un nozīmīgo vietu uz Latvijas robežas. Vairoga augšdaļā attēlots karogs, kas atvasināts no viduslaiku Dinaburgas pils bruņinieku karogiem, savukārt zilā krāsa simbolizē Latgali.

Ilūkstes novada ģerboņa simbolikas pamatā ir nostāsts par zirgu un ozoliem, attiecīgi vairoga lejasdaļā, sudraba laukā attēlots zaļš ozols, kas ir arī mūsu tautas spēka simbols. Koks attēlots Sēlijas zaļajā krāsā – vienā variantā ar spēcīgām saknēm, vienā - izaugošs no zaļas pamatnes. Abus šos simbolus nodala viļņota griezums, kas vizuāli simbolizē Daugavas loku līkločus.

Savu lēmumu pašvaldība iesniegs Kultūras ministrijā, savukārt 8.decembrī notiks Valsts heraldikas komisijas sēde, kuras laikā tiks pieņemts galīgais lēmums, lai jauno ģerboni varētu reģistrēt Kultūras ministrijas reģistrā.

Sporta pasākums jauniešiem