Demenes pagastā realizēts nometnes projekts „Kustība ir veselība!”

AKTUĀLI

Biedrība Demenes “Sociālā atbalsta centrs”  Augšdaugavas novada bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanas projektu konkursa ietvaros, Demenē, laukumā pie Demenes kultūras nama  no 1. līdz 5. augustam organizēja bērnu un jauniešu  vasaras dienas nometni „Kustība ir veselība!”. Kopējās projekta izmaksas sasniedza 2850 eiro.

Nometnē piedalījās 30 Augšdaugavas novada bērni un jaunieši vecumā no 7 – 18 gadiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem (maznodrošinātiem, no daudzbērnu ģimenēm, ar mācīšanās, uzvedības, psihoemocionāliem traucējumiem u.c.) un bērniem un jauniešiem, kuri ir tikuši ierobežoti savu spēju un talantu izkopšanā, individuālo kompetenču pilnveidē un kolektīvajā darbībā valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ.

Nometnes mērķis ir popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstot patstāvību un pārliecību par savām spējām, uzlabojot fizisko un garīgu sagatavotību – paradīsim nometnes  dalībniekiem labvēlīgus apstākļus veselības nostiprināšanai COVID 19 pandēmijās laikā.

Nometnes aktivitātes tika organizētas svaigā gaisā. Katrai dienai bija piešķirts savs nosaukums:

1.diena – “Izzini sevi!” – Iepazīstināšanas;
2.diena – “Talantu diena” – savu prasmju un talantu prezentēšana;
3.diena – “Svaigs gaiss, daba un dzīvnieki” - ,,Izbraukums uz “Raptors Park”;
4.diena – “Radošā diena” - Ziepju burbuļu šovu un izklaides programmu „Formāts A4”;
5.diena –  “Pārgājiens uz Demenes Mednieku sabiedrisko centru”.

Nometnes laikā tika organizēta bērnu un jauniešu aktīvā un mobilā brīva laika pavadīšana, dažādas sporta un tūrisma veida nodarbības un atraktīvas spēles (“Rīta rosme”, “Jautrās stafetes”, „3 lieks”, ”Izdzīvošanas skola”, “Vārnas un zvirbuļi”, „Simtkājis”, “Pārgājiens uz Demenes Mednieku sabiedrisko centru”, izbraukums uz “Raptors Park” u.c.), radošās aktivitātes ( “Karoga veidošana”, “Mēs meklējam talantus”, “Zīmēšana ar krītiņiem”, “Krokodils”,  “Esi fotogrāfs”, ” “Neparasts dzīvnieks”, “Formāts A4”, TikTok veidošana, plakātu veidošana u.c.)

Nometnes laikā bērni un jaunieši iemācījās darboties un spēlēt individuāli, pāros un grupās; papildinājuši savas zināšanās par dabu, tūrismu dzīvniekiem (eksotiskajām putnu sugām), sportu, veselīgu dzīvesveidu; iemācījās veidot komandas, pilnveidoja un attīstīja savas saskarsmes, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes, attīstījuši un pilnveidojuši savu talantu, iniciatīvu, sportiskās spējas, organizatoriskās un radošas (dziedāšanu, dejošanu, zīmēšanu, filmēšanas, fotografēšanas, mākslinieciskās u.c.) prasmes.

Piedalīšanos nometnē deva bērniem un jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt savu vasaras brīvo laiku, papildināt un attīstīt savas fiziskās un garīgās (taisnīgumu, ticību sev, godīgumu, labestību u.c.) un sociālās prasmes (sadarbības prasmes, patstāvību, palīdzību viens otram u.c), kas dos pozitīvu atsauci uz visu viņu turpmāko dzīvi.

Nometnes laikā dalībnieki ieguva jaunus draugus, uzlaboja savas komunicēšanas prasmes, emocionālo fonu un psihoemocionālo labsajūtu, radīja vēlēšanās vairāk un vairāk komunicēties klātienē,  dalībnieki   palika aktīvāki, brīvāki un radošāki, kas ir svarīgs aspekts Covid pandēmijas radīto veselības problēmu pārvarēšanā.

Iespēja apgūt jaunas prasmes, attīstīt savas spējas, talantus -  palīdzēja novērst akadēmisko zināšanu nepilnības, kas radušās attālināta mācību procesa rezultātā.

Piedalīšanos sporta aktivitātēs, pārgājienā, izbraukumā popularizēja veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīja un nostiprināja nometnes dalībniekus  fiziski un  garīgi , kas radīja labvēlīgus apstākļus veselības nostiprināšanai COVID 19 pandēmijās laikā.

Klātienes mācību uzsākšanai valdība nosaka obligātu skolēnu testēšanu