Deju ansambļa “Līksme” maģiskie 50

AKTUĀLI

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” deju ansamblis “Līksme” šogad atzīmē savu 50. gadskārtu, ko, klātesot esošajiem un bijušajiem līksmiešiem, kolektīva draugiem, dejotāju saimēm un viesiem, atzīmēja ar īpašu jubilejas koncertu.

1969. gadā kolektīvu “Līksme” izveidoja Irēna Braslavska. Pēc 10 gadiem tas ieguva Tautas deju ansambļa statusu. 1990. gadā kolektīva vadību pārņēma horeogrāfe Aija Daugele, kas tajā pat gadā kopā ar ansambli devās uz XX Vispārējiem latviešu Dziesmu un X Deju svētkiem.

Savukārt vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme” savu darba sezonu iesāka pirms 8 gadiem. Vēloties turpināt paaudžu pēctecību, kolektīva vadītāja līdztekus jauniešu sastāvam izveidoja vidējās paaudzes deju kolektīvu, kura lielākā dalībnieku daļa raitos dejas soļus bija apguvuši un iemīlējuši jau jauniešu deju ansamblī.

Kolektīvu repertuārs gadu gaitā ir bijis bagāts ar neskaitāmām latviešu tautas dejām un programmām. „Līksmes” uzstāšanās šo gadu garumā ir redzētas vai visās Daugavpils rajona un novada pašvaldībās, daudz un dažādos koncertos citviet Latvijā, kā arī ārzemēs. Savā jubilejas gadā kolektīvs dosies koncertēt uz Kanādu.

Staltas kājas, sirdī smaidi, mirdzošas acis un raits dejas solis - tās ir vērtības, kas tiek saglabātas cauri laikam. Dodoties uz festivāliem vai konkursiem ārzemēs, vidējās paaudzes dejotāji bieži vien dejo plecu pie pleca ar jauniešu deju ansambli, veidojot kopīgu koncertprogrammu. Gluži tāpat tika izdejotas arī vairākas jubilejas koncerta dejas.

Dejojot, gadu pēc gada dejotāji sev atklāj deju pasauli un iepazīst deju pūrā pārbaudītas vērtības. Svētku koncertprogrammā tika izdejotas gan tās dejas, kas gadu gaitā ir kļuvušas par nozīmīgu ansambļa repertuāra daļu, gan arī nesen radītas horeogrāfijas. Vairākas jubilejas koncerta dejas tika izdejotas Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” folkloras kopas “Dyrbyni” mūzikas pavadījumā.

Uz skatuves dejotāji izdejoja arī improvizēto mēģinājumu, kas skatītājiem ļāva izjust darba atmosfēru un to, ka ikviens dejas solis, pirms rast savu vietu Latvijas deju mākslas pasaulē, tiek vairākkārt slīpēts.

24 pāriem kolektīva pastāvēšanas laikā “Līksme” ir bijis liktenīgais kolektīvs, kurā dejotāji atraduši viens otru un dibinājuši ģimenes.

“Līksme” spēj pierādīt, ka deju veido cilvēki, viņu emocijas, izdejotie soļi un radītās sajūtas. Tā ir maģiska mijiedarbība starp dejotāju un dejas stāstu, ko nevar un arī nemaz nevajag izskaidrot.

Degsme, aizrautība, dzīvesprieks un emocionalitāte – tā varētu raksturot dejošanas stilu un pašus dejotājus. Ilona un Andris Bohāni “Līksmē” dejo jau 19 gadus, Evita savus deju soļus slīpē jau kopš 1. klases, savukārt Valdim šis ir otrais gads līksmiešu sastāvā. Katram no viņiem ir kāds skaists stāsts – par mīlestību pret deju un cilvēkiem.

Ilona Bohāne uzsver, ka “Līksmē” dejo aktīvi, deju mīloši cilvēki, kuriem piemīt ārkārtīgi liela izturība, savukārt Ilonas dzīves un deju partneris Andris papildina, ka dejojot jācenšas izpildīt visu, ko vadītāja iemāca, kā arī jābūt cilvēkam ar noturīgu nervu sistēmu. Protams, ir jādejo no visas sirds!

Evita Kokina atzīst, ka “Līksmē” dejo aktīvi un draudzīgi cilvēki, kas prot saglabāt draudzību un kolektīva garu uz mūžu.

“Ja kādu reizi nogurst kāja vai nepietiek spēka, ir jāpadomā par saviem kolektīva biedriem, par to, ka nedrīksti viņus pievilt”, tā Ilona.

Dejotāji novēl arī nākamajos 50 gados saglabāt “Līksmes” garu, enerģiju un raksturu.

Kolektīva bijušās dalībnieces Ērika Locika un Anna Kokina “Līksmes” laikus atceras ar īpašu siltumu sirdī. Katrai kolektīvā nodejoti 8 gadi. Kolektīva nosaukums radies tieši viņu dejošanas laikā.

Ērika Locika: “Mēs visi vēl joprojām viens otru pazīstam, atsaucamies uz saucienu, kad kādam kas vajadzīgs, arī priecājamies viens par otru. Mēs skatījāmies šodien uz pāriem, un saskaitījām, ka arī mūsu laikā 8 pāri ir iepazinušies un apprecējušies. Tos mēs nākamajā jubilejā noteikti parādīsim”.

Ērikas kundze atzīst, ka jaunā paaudze ir gluži kā viņi, kad dejoja “Līksmē” – dejot griboši, varoši, skaisti un līksmi. Ērika un Anna atminas, ka pēc koncertiem nekad netika iets mājās, bet gan izdejots vēl pašu veidots koncerts, kurā dziedāja un spēlēja lugas. Savukārt pēc tam līdz rīta gaismas stariem viss kolektīvs gāja pastaigās pa naksnīgo pilsētu.

Ērika un Anna novēlēja dejotājiem saglabāt “Līksmes” garu un entuziasmu vēl uz daudziem, daudziem gadiem.

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne pasniedza Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda rakstu deju ansambļa “Līksme” mākslinieciskajai vadītājai Aijai Daugelei par sasniegumiem un radošu ieguldījumu latviešu skatuviskās dejas mākslā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un sveicot kolektīva 50 gadu jubilejā. Pateicības vārdi tika veltīti arī kolektīva koncertmeistarei Ilonai Znutiņai.

“Līksmes” sveicēju pulkam pievienojās Līksnas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Daugaveņa” vadītāja Vilma Tārauda, Sventes pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Ezerzvani” vadītāja Oksana Petaško, Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza un kultūras nama direktore Vija Pabērze.

Lai tikpat koši, radoši un maģiski nākamie “Līksmes” 50 gadi!

FOTOGALERIJA

Balto darbu izstāde Maļinovā