Sakārtojot degradēto teritoriju Višķos, paveras iespējas uzņēmējdarbībai

AKTUĀLI

Višķu pagastā uzsākti darbi degradētās vides sakārtošanā. Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms pastāstīja, ka no iedzīvotājiem regulāri tika saņemti pārmetumi, ka pagasta teritorijā ir daudz neapsaimniekotu objektu, kas degradē teritoriju. Pamazām pašvaldība cenšas teritoriju sakārtot, pašlaik uzsākts darbs, lai novāktu bijušo katlumāju un graudu kalti.

Aizvadītā gada nogalē par darbu veikšanu ir noslēgts līgums ar būvnieku IK ELLA.KO, bet no pašvaldības budžeta iedalīti līdzekļi 16 939 eiro apmērā darbu apmaksai.   

“Būvnieks nojauks šos graustus, teritorijā tiks novākti visi būvgruži un atstāts sava veida būvlaukums nākotnes plāniem. Tālākais būs atkarīgs no iespējas startēt nākotnes projektos un veikt jaunu būvniecību,” teica Jānis Proms.

Tieši šajā vietā jau tuvākajā nākotnē varētu attīstīties uzņēmējdarbība, uzskata Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts. Viņš uzsver, ka jau šī gada aprīlī tiks atvērta jauna ES programma uzņēmējdarbības atbalstam. “Ja būs interese no komersantiem, mēs kā pašvaldība vēlamies startēt šī būvlaukuma apbūvē, izbūvēt inženierkomunikācijas, stāvlaukumu. Mēs būtu gatavi būvēt kādu tipveida būvi, kur varētu nākt iekšā komersanti,” skaidro Vitālijs Aizbalts. Šīs teritorijas tālākā attīstība būs atkarīga tieši no komersantu intereses un vēlmes te darboties. Savukārt pašvaldība no savas puses nodrošinās uzņēmējam nepieciešamās infrastruktūras, tostarp piebraucamo ceļu izbūvi.

NVA piedāvā lietotājiem jaunu elektronisko pakalpojumu - karjeras testu rīku