Daugavpils rajona invalīdu biedrība maina nosaukumu un valdi

Sociālais darbs un veselība

18.janvārī Ilūkstes kultūras centrā notika Daugavpils rajona invalīdu biedrības kopsapulce. Tās iemesls bija biedrības valdes priekšsēdētājas Leontīnas Tamanes iesniegums ar vēlmi atpūsties, uzlabot veselību un pārējo laiku veltīt ģimenei.-----

25 gadus Leontīna biedrības uzticētos uzdevumus veltījusi godprātīgi, atbildīgi un ar lielu labestību. Kopsapulcē tika mainīts biedrības iepriekšējais nosaukums uz jauno „Ilūkstes un Daugavpils novadu invalīdu biedrība „Ildra””, tika apstiprināti biedrības statūti, ievēlēta jaunā valde: Solveiga Grāvere, Ligita Liepiņa, Valdis Miltiņš, Jurijs Fjodorovs un Ēriks Beinarovičs. Savukārt, valde ievēlēja jauno biedrības valdes priekšsēdētāju Solveigu Grāveri.

Kopsapulcē pateicības vārdus Leontīnai Tamanei teica Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, kā arī biedrības biedri. Tika izteikti vēlējumi jaunievēlētai valdei turpināt tradīcijas, savu darbību pilnveidot ar inovatīvām idejām, veicināt sadarbību ar citām institūcijām, sniegt reālu atbalstu personām ar īpašām vajadzībām abos novados.

Anna Jegorova
Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja

Teātra izrāde "Trīs ar pus Atraitnes" Dubnas kultūras namā