Daugavpils novada VPVKAC pērn sniegti 1010 pakalpojumi un konsultācijas

AKTUĀLI

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Daugavpils novadā darbojas no 2015. gada, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju saņemt pakalpojumus vienkopus tuvāk savai dzīvesvietai. Lai saņemtu valsts iestāžu pakalpojumus Daugavpils novada iedzīvotājiem vairs nevajag doties uz katru valsts iestādi atsevišķi, daļu pakalpojumu var saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagastā (Višķu pagasta pārvaldes ēkā).

VPVKAC sniedz pakalpojumus un konsultācijas VID, LAD, LDC, VSAA, UR, VZD, NVA, PMLP un VDI jautājumos. 2018. gadā klientu apkalpošanas centrā sniegti 1010 pakalpojumi un konsultācijas. Pieprasītākie pakalpojumi ir saistīti ar Valsts ieņēmumu dienestu – EDS sistēmā iesniegtas 159 gada ienākumu deklarācijas, iesniegtas 34 elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas, 50 personām sagatavoti pieteikumi Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai. Tāpat aktīvi tikuši izmantoti Lauku atbalsta dienesta pakalpojumi (316), Lauksaimniecības datu centra pakalpojumi (50), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi (elektroniski iesniegtas 124 slimības lapas), kā arī portālā latvija.lv sniegtas 129 konsultācijas.

Tuvākajā laikā VPVKAC klientiem būs iespēja izmantot jaunus pakalpojumus - pieteikties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (e-asistents) pilnvarotajam e-pakalpojumam. Tas būs e-pakalpojums, kuru fiziskas personas vārdā varēs pieteikt vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieks uz pilnvarojuma pamata, ja fiziskai personai nav pieejami personas elektroniskās identifikācijas līdzekļi.  Tāpat VPVKAC nodrošina konsultācijas un praktisku palīdzību e-adreses izveidošanā un lietošanā.

Informācija uzziņām un darbinieks, kurš palīdzēs saņemt visus iepriekšminētos pakalpojumus ir VPVKAC speciāliste Ruta Grustāne. Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte. Lai saņemtu e - pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Vairāk informācijas - http://www.viski.lv/kac/

VUGD atgādina: atrasties uz ledus ir bīstami!