Daugavpils novadā viesojās Dānijas Sarkanā Krusta pārstāvji

AKTUĀLI

No 12.-15. martam Daugavpils novadā viesojās Dānijas Sarkanā Krusta pārstāvji. Jau kopš 2003. gada notiek LSK Daugavpils un Ilūkstes novada komitejas sadarbība ar Dānijas Sarkano Krustu. Ik gadu uz abiem novadiem nāk humānā palīdzība no ziedotājiem, kas tiek nodota tālāk ģimenēm un personām, kurām šī palīdzība visvairāk nepieciešama.

Pirmās vizītes dienā Dānijas SK pārstāvji tikās ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektori Vandu Keziku, Sociālā dienesta vadītāju Annu Jegorovu un LSK Daugavpils – Ilūkstes novada komitejas izpilddirektori Ēriku Naglinsku, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību. Dānijas SK pārstāvji lūdza arī turpmāk izvērtēt un ieskicēt tās vajadzības, kas vietējiem cilvēkiem ir svarīgākās, lai viņi spētu tiem palīdzēt.

Tāpat Dānijas SK pārstāvji viesojās novada pagastos, lai klātienē tiktos ar ģimenēm, kurām ikdienā ir nepieciešama palīdzība un atbalsts, savukārt 14. martā iepazinās ar situāciju Preiļu novadā.

Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā bērni rādīja uzvedumu “Teci, teci Daugaviņa”